Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Høyskolelektor i innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 05.07.2020

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, økonomi, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi tilbyr i tillegg nettstudier. Høyskolen Kristiania har 10 000 studenter og 580 ansatte, og eies av en stiftelse med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første, private arbeidslivsuniversitet.

Om Institutt for økonomi og innovasjon, School of Economics, Innovation and Technology

Institutt for økonomi og innovasjon består i dag av ca 20 ansatte, og tilbyr i dag studier på bachelor og masternivå i Oslo og Bergen. Instituttet er en del av school of economics, innovation and technology, som i dag også inkluderer institutt for teknologi.

Om stillingen

Vi har en 40 prosent ledig stilling som Høyskolelektor innen innovasjon/entreprenørskap hos Institutt for Økonomi og Innovasjon, ved vår Campus i Bergen. Ønsket oppstartsdato er omgående.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles ut ifra en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskningsrelatert, faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Søkere må dokumentere:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Relevant bransje-nettverk
 • Omfattende erfaring fra og kunnskap om gründermiljøet i regionen.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Kandidaten vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Hvis ikke nok søkere kan vise til tildelt tittel som Høyskolelektor så kan HK velge å opprette en sakkyndig komite til å vurdere om kandidatens akademiske eller kunstfaglig kompetansenivå vil kunne tilsvare høyskolelektorkompetanse. Dette vil gjøre det mulig å oppnå et formelt opprykk i tittel gjennom en eventuell ansettelse.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som Høyskolelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi oppfordrer søkerne til å sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester, gjerne med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Bergen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 05.07.2020

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen?

Ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Kontaktpersoner:

 • Casper Claudi Rasmussen (Instituttleder, Institutt for økonomi og innovasjon), +4790168120, [email protected]
 • Aleksander Sivertsen (Campus-direktør), 46506688, [email protected]