LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i informasjonsteknologi

Søknadsfrist: 10.03.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Economics, Innovation, and Technology er organisert i to institutter, Institutt for teknologi og Institutt for økonomi og innovasjon.

Avdelingen leverer forskning og studieprogrammer på bachelor og masternivå, og vil snart etablere et doktorgradsprogram innen informasjonsteknologi. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.Institutt for teknologis faglige profil knytter seg til informasjonssystemer (IS) og informatikk. Dette dekkes av fagområdene informasjonsvitenskap, informasjonsteknologi og informatikk. Instituttet har tre forskningsgrupper, en innen Applied Computer Science (anvendt informatikk), en innen Information Systems (informasjonssystemer) og en innen fagdidaktikk. Disse støtter og samler forskning spesielt tilknyttet våre masterprogrammer innen samme områder, men også all undervisning ved instituttet. Videre har instituttet også tre lab-er som ytterligere er med på å fokusere forskningsinnsatsen, spesielt i tilknytning til ph.d.- og masterstipendiater ved instituttet. Dette er Behaviour and Technology Lab, Mobile Technology Lab og Evolutionary Enterprise Testing.

Vi har en 100 % prosent stilling ledig som høyskolelektor informasjonsteknologi ved Campus Bergen. Oppstart snarest.

Kandidaten vi søker har utdanning innen informasjonsteknologi med undervisningserfaring innen informatikk eller informasjonssystemer, god programmeringskompetanse og bred kunnskap om informasjonsteknologi. Gode ferdigheter innen ett eller flere av følgende temaer: Web-teknologier, .Net, Kotlin / Java, og database. Vis gjerne til et GIT-repo med prosjekter. Erfaring fra deltakelse/ledelse av smidige prosjekter er også en fordel.

Gode pedagogiske evner og undervisningserfaring vil bli vektlagt, men nyutdannede kandidater med brennende entusiasme for å lære bort teknologi oppfordres til å søke!

Den som ansettes vil bli forventet å ta del i planlegging, utvikling og undervisning hovedsakelig på bachelornivå. I tillegg forventer vi at kandidaten tar aktivt del i utvikling av industri- og internasjonale relasjoner innenfor fagområdet. Høyskolen Kristiania legger vekt på forskningsbasert undervisning og kandidaten bør ha erfaring fra egen forskning, eller minimum være godt orientert om pågående forskning innen sitt fagområde.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning innen informasjonsteknologi og informasjonssystemer, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskningsrelatert og faglig utviklingsarbeid
 • Møter med fagstab og faglig ledelse

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Videre legges det vekt på at du har:

 • Sterkt engasjement for teknologifaget
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til et konstruktivt arbeidsmiljø, samtidig som at du er selvstendig og pålitelig
 • Evne og interesse for nettverksbygging og relasjonsutvikling
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk
 • Relevant erfaring fra IT-bransjen og/eller annen relevant erfaring
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Vi ber søkerne til å sende:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens pedagogiske tilnærming kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å holde en undervisningstime/prøveforelesning innenfor et relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler i Kalfaret, Bergen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Institutt for teknologi har som målsetting å rekruttere flere kvinner i faste akademiske stillinger. Vi oppfordrer derfor spesielt kvinner å søke.

Søknadsfrist: 10. mars 2021

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Lurer du på noe vedrørende stillingen eller hvordan der er å jobbe hos oss?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS