LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i bærekraft og sirkulærøkonomi

Søknadsfrist: 03.03.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Vi søker etter høyskolelektor i bærekraft og sirkulærøkonomi

Om School of Economics, Innovation, and Technology

School of Economics, Innovation, and Technology leverer forskning og studieprogrammer på bachelor og masternivå, og vil snart etablere et doktorgradsprogram i teknologi. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.

Avdelingen øker tilbudene på nett og tilbudene innen etter- og videreutdanning i samarbeid med arbeidslivet. Avdelingen har godt etablerte forskningsgrupper og forskningslaber på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Bærekraft og sirkulær økonomi er en stadig større del av vår kursportefølje og vi ønsker derfor å ansette en person med kompetanse til å undervise emner innen bærekraft, samfunnsansvar og sirkulær økonomi. Kandidaten bør kunne engasjere studenter og gjøre undervisningen både praksisnær og spennende.

Arbeidsoppgaver

Stillingen medfører oppgaver innen undervisning, fagutvikling, og veiledning på bachelornivå og masternivå. Aktivitet innenfor forskning- og fagformidling er også ønskelig.

Den tilsatte vil få ansvar for ulike emner og bidra i utviklingen av høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer. Arbeidsoppgavene innebærer kvalitetssikring av emner, i tillegg til egne undervisningsoppgaver. Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Krav til søker

Kandidaten bør ha fagbakgrunn relatert til bærekraft, sirkulær økonomi, forsyningskjeder, bærekraftige forretningsmodeller e.l. på minimum mastergradsnivå.Kandidaten bør ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne, og stor interesse for formidling innenfor fagområdet. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet relevant for stillingen vil bli tillagt vekt. Erfaring med undervisning og formidling av fagstoff er ønskelig. Relevant erfaring fra arbeidslivet er også ansett positivt.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 03.03.2021

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen? Kontakt instituttleder Casper Claudi Rasmussen ([email protected])

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

 • Casper Claudi Rasmussen (Instituttleder, Institutt for økonomi og innovasjon), [email protected]

Søk

Powered by Labrador CMS