LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor / Førstelektor i bedriftsøkonomiske fag

Søknadsfrist: 19.09.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Høyskolen Kristiania øker sitt tilbud innen økonomiske studier, og vi utlyser derfor en stilling innenfor bedriftsøkonomiske fag. Stillingen er tilknyttet Institutt for økonomi og innovasjon.

Institutt for økonomi og innovasjon leverer studier på bachelor- og masternivå. Vi har ambisjon om å være blant Norges ledende utdanningsinstitusjoner og høyskolen legger stor vekt på undervisningskvalitet. Bedriftsøkonomi er en sentral del av vår kursportefølje og vi ønsker derfor å ansette en person med kompetanse til å undervise emner i bedriftsøkonomi, investering og finansiering, og regnskap.

Kandidaten bør kunne engasjere studenter og gjøre undervisningen både praksisnær og spennende.

Stillingen medfører oppgaver innen undervisning, fagutvikling, og veiledning på bachelornivå og masternivå. Aktivitet innenfor forskning- og fagformidling er også ønskelig. Den tilsatte vil ha emneansvar for våre kurs i bedriftsøkonomi, og vil bidra i høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer. Dette innebærer kvalitetssikring av emner, i tillegg til egne undervisningsoppgaver.

Undervisningen ved Høyskolen Kristiania forutsetter at den tilsatte snakker et skandinavisk språk flytende, men den tilsatte må også være forberedt på å kunne undervise på engelsk.

Kandidaten bør ha fagbakgrunn innen bedriftsøkonomi eller finans. Mer bestemt må kandidaten ha dybdekunnskap innenfor økonomistyring og budsjettering, investering- og finansieringsteori, samt rapportering og regnskap. Spesielt er det ønskelig med kompetanse innen regnskapsfag. Kandidaten bør ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne, og stor interesse for formidling innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet relevant for stillingen vil bli tillagt vekt. Erfaring med undervisning og formidling av fagstoff er ønskelig. Det er også positivt med relevant erfaring fra arbeidslivet.

Krav til ansettelse i stilling som Førstelektor

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

Krav til ansettelse i stilling som Høyskolelektor

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning på høyskole- og universitetsnivå

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen. Kandidaten vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Videre legges det vekt på at du har

 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til et konstruktivt arbeidsmiljø, samtidig som at du er selvstendig og pålitelig
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • Høy digital kompetanse

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi oppfordrer søkerne til å sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kontaktpersoner:

 • Casper Claudi Rasmussen (Instituttleder, Institutt for økonomi og innovasjon), +4790168120, [email protected]

Søk

Powered by Labrador CMS