LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Instituttleder - Institutt for markedsføring

Søknadsfrist: 15.03.2023

Høyskolen Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Communications, Leadership, and Marketing

School of Communication, Leadership, and Marketing består av tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier. Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper og et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse.

Om institutt for markedsføring

Instituttet har omtrent 40 ansatte i hovedstilling ved våre campus i Bergen og Oslo. Instituttet er vertskap for en årsenhet, 6 bachelorstudier og ett masterstudium innenfor fagområdene markedsføring og reiseliv. I tillegg tilbyr vi en rekke nettstudier samt etter- og videreutdanning. Totalt går omtrent 3000 studenter på våre sted- og nettstudier.

Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innen sine områder. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et sjenerøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende.

Om stillingen

Instituttlederrollen innebærer høy grad av selvstendighet, og stillingen er forventet å bidra i det operative og strategiske arbeidet det ved høyskolen. Herunder løfte forsknings- og utviklingsarbeidet ved instituttet ytterligere gjennom å legge til rette for gode forhold for forskning og bidra til mer ekstern finansiering innen instituttets fagområder. 

Instituttleder skal bidra til opprettelse og utvikling av nye studieprogram, mulige endringer i dagens studieportefølje, utvikle tilbud til etter- og videreutdanningsmarkedet, samt bidra til lønnsom vekst for høyskolen. Andre prioriterte oppgaver vil være å videreføre arbeidet med å etablere en kultur for raushet, samhold og trivsel både innad og mellom instituttene, avdelingen og høyskolen. Instituttleder skal påse at instituttet drives i tråd med rammer gitt i regelverk og overordnets nivås beslutninger.

Instituttleder rapporterer til dekan og er fast medlem av dekanens ledergruppe.

Vi søker en visjonær leder med gode samarbeidsevner og evne til lagbygging. Den rette kandidaten har svært gode kommunikasjonsferdigheter, er strukturert og løsningsorientering med høy arbeidskapasitet. Det er ønskelig med inngående kjennskap til universitet og høyskoledrift, samt godt akademisk og arbeidslivsrettet nettverk.

Stillingen innebærer personalansvar for samtlige ansatte ved instituttet samt budsjett- og resultatansvar for instituttets virksomhet. Professor innen relevant fagområder vil prioriteres.

Instituttleder vil gå inn i en fireårig åremålsstilling, og en fast vitenskapelig ansettelse ved instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Professorkompetanse innen relevante fagområder, minimum førsteamanuensiskompetanse
 • Ledererfaring og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper, og ledererfaring fortrinnsvis fra universitet-, høyskole eller forskningsinstitusjoner
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter Erfaring med økonomistyring
 • God forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere
 • Inkluderende og motiverende lederstil
 • Inneha relevant akademisk og arbeidslivsrettet nettverk

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Leder for spennende fagmiljøer
 • Arbeidsplass er midt i Oslo sentrum. Det må kunne påregnes noe reise til Campus Bergen.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal, og skal innholde

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen fremkommer
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet 
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt 
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no) 

Den som tilsettes, må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Søknadsfrist: 15. mars 2023

Tiltredelse etter avtale. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal innen frist vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS