LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Instituttleder - Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

Søknadsfrist: 31.10.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Vil du være med på å skape Norges nye arbeidslivsuniversitet? Vi er på jakt etter en instituttleder, Institutt for psykologi, pedagogikk og juss.

School of Health Sciences (ScHS) tilbyr forskningsbasert utdanning både på bachelor- og masternivå i tillegg til flere etter- og videreutdanningsprogrammer. Fagområdene helsefag, treningsfag, pedagogikk, psykologi og juss har alle mennesket i sentrum om enn på ulike måter. Mens helsefagene har fokus på helsefremming, forebygging, rehabilitering og behandling, har pedagogikk og psykologi menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett.

ScHS omorganiseres fra 1. januar 2022 og vil da bestå av to institutter; Institutt for Helse og trening og Institutt Psykologi, pedagogikk og juss. I den forbindelse søker vi en instituttleder til Institutt for psykologi, pedagogikk og juss.

Institutt for psykologi, pedagogikk og juss vil i 2022 bestå av rundt 30 ansatte, og tilbyr i dag to bachelorgrader, bachelor i anvendt psykologi og bachelor i pedagogikk, og fire årsenheter innenfor fagområdene psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk og rettsvitenskap. En bachelor i spesialpedagogikk på nett er under utvikling og det er utviklet og søkt om akkreditering av to mastergrader innen psykologi og pedagogikk med ønsket oppstart høst 2022. Seksjonen har mange studenter, både på sted og på nett.

Instituttet har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling og undervisning i kritisk tenkning hos personer med ulike læringsprofiler, og persepsjon, interaktiv teknologi og samspill mellom mennesker og maskiner.

Her er følgende forskningsgrupper: Critical Thinking Research Lab, The PIT-Perception and Interactive Technology og Cognition and Art.

Instituttlederstillingen innebærer en høy grad av selvstendighet. Instituttleder skal legge til rette for gode forhold for forskning og bidra til mer ekstern finansiering. Instituttleder skal drive utdanningsledelse og skal bidra til opprettelse og utvikling av nye studieprogrammer, mulige endringer i dagens portefølje, utvikle etter- og videreutdanningstilbudet samt bidra til lønnsom vekst for høyskolen. En annen viktig oppgave er å bidra og legge til rette for et godt arbeidsmiljø ved å skape en god kultur for raushet, samhold og trivsel innad i instituttet, mellom instituttene og på ScHS og på Høyskolen.

Instituttleder rapporterer til dekan og er et fast medlem av dekanens ledergruppe.Instituttleder vil gå inn i en fireårig åremålsstilling, og en fast vitenskapelig ansettelse ved instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Professorkompetanse innenfor psykologi eller pedagogikk, minimum førsteamanuensiskompetanse.
 • Ledererfaring og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Erfaring med økonomistyring
 • Inneha relevant akademisk og arbeidslivsrettet nettverk

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal, og skal inneholde:

 1. CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 2. Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 3. Liste over publikasjoner, vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 4. Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal

Den som tilsettes, må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Leder for spennende fagmiljøer
 • Arbeidsplass er midt i Oslo sentrum. Det må kunne påregnes noe reise til Campus Bergen.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Har du spørsmål vedrørende stillingen?

Ta kontakt med:

Søknadsfrist: 31.10.2021

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS