LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Instituttleder - Institutt for Helse og trening

Søknadsfrist: 31.10.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Vil du være med på å skape Norges nye arbeidslivsuniversitet? Vi er på jakt etter en instituttleder til institutt for Helse og trening.

School of Health Sciences (ScHS) tilbyr forskningsbasert utdanning både på bachelor- og masternivå i tillegg til flere etter- og videreutdanningsprogrammer. Fagområdene helsefag, treningsfag, pedagogikk, psykologi og juss har alle mennesket i sentrum om enn på ulike måter.

Mens helsefagene har fokus på helsefremming, forebygging, rehabilitering og behandling, har pedagogikk og psykologi menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett.

ScHS omorganiseres fra 1. januar 2022 og vil da bestå av to institutter; Institutt for Helse og trening som er to seksjoner slått sammen (seksjon Folkehelse og manuell terapi, og seksjon Trening, ernæring og biomedisin), og Institutt Psykologi, pedagogikk og juss. I den forbindelse søker vi en instituttleder til Institutt for Helse og trening.Institutt for Helse og trening vil i 2022 bestå av rundt 35-40 ansatte, og tilbyr i dag to mastergrader, syv bachelorgrader og tre årsenheter innenfor biomedisin, fysisk aktivitet, coaching og trening, ernæring, folkehelse, helse og idrettsledelse, osteopati og akupunktur.

Seksjonen har mange studenter, både på sted og på nett.

Instituttet har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet folkehelse, helsevitenskap, treningsvitenskap, Osteopati og akupunktur. Her er følgende forskningsgrupper: Anvendt folkehelse, Helsevitenskap, treningsvitenskap innen helse og prestasjonsutvikling, Chronic pain and research methods, ACUBreast og Critical Thinking Research Lab.

Instituttlederstillingen innebærer en høy grad av selvstendighet. Instituttleder skal legge til rette for gode forhold for forskning og bidra til mer ekstern finansiering. Instituttleder skal drive utdanningsledelse og skal bidra til opprettelse og utvikling av nye studieprogrammer, mulige endringer i dagens portefølje, utvikle etter- og videreutdanningstilbudet samt bidra til lønnsom vekst for høyskolen. En annen viktig oppgave er å bidra og legge til rette for et godt arbeidsmiljø ved å skape en god kultur for raushet, samhold og trivsel innad i instituttet, mellom instituttene og på ScHS og på Høyskolen.

Instituttleder rapporterer til dekan og er et fast medlem av dekanens ledergruppe.Instituttleder vil gå inn i en fireårig åremålsstilling, og en fast vitenskapelig ansettelse ved instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Professorkompetanse innenfor relevant fagområde minimum førsteamanuensiskompetanse.
 • Ledererfaring og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra Universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Erfaring med økonomistyring
 • Inneha relevant akademisk og arbeidslivsrettet nettverk

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal, og skal inneholde:

 1. CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 2. Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 3. Liste over publikasjoner, vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 4. Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal

Den som tilsettes, må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Leder for spennende fagmiljøer
 • Arbeidsplass er midt i Oslo sentrum.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Har du spørsmål vedrørende stillingen?

Ta kontakt med dekan Hans-Christian Åsheim, [email protected] eller tlf 45435209

Søknadsfrist: 31.10.2021

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS