LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førstekonsulent / arealforvalter ved Avdeling for drift og utvikling (campus Haugesund)

Søknadsfrist: 05.12.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede «»ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ledig stilling som førstekonsulent/arealforvalter ved Avdeling for drift og utvikling, campus Haugesund

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for økonomi og arealforvaltning er det ledig en midlertidig stilling som førstekonsulent/arealforvalter på campus Haugesund.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig midlertidig stilling som førstekonsulent i 100% stilling ved Avdeling for areal, drift og utvikling (ADU). Arbeidsted er ADU ved campus Haugesund. Enheten har ansvar for fakultetenes sine timeplaner og forvaltningsansvar for HVL sine lokaler på campus. Til stillingen ligger timeplanarbeid for tre fakultet og arealforvaltningsoppgaver knyttet til undervisning, arbeidsplasser, arrangement og leieforhold. Det forventes at den som blir tilsatt har gode norskkunnskaper (bokmål/nynorsk) og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Arbeidsplassen er på campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ansvar for timeplanarbeidet ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap og Fakultet for helse-og sosialvitskap
 • Arealforvaltningsoppgaver knyttet til undervisning, arbeidsplasser, arrangement og leieforhold
 • Arbeid med rutineoppgaver og daglig drift ved Enhet for arealforvaltning (ADU).

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevante fagområder
 • Relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for utdanning
 • Relevant arbeidserfaring med etablerte IKT programmer i UH-sektoren (FS, TimeEdit, m.m.), studieadministrativt arbeid og saksbehandling

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dyktig relasjonsbygger
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Tillitsfull, fleksibel, ansvarsfull og initiativrik.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førstekonsulent/arealforvalter er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1408 - førstekonsulent.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Enhetsleder ADU Haugesund Haakon Georg Moe, epost: [email protected], tlf: 957 48 671

2) Seniorrådgjevar ADU Karl Henrik Svensson, epost: [email protected], tlf: 55 58 79 17

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS