LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver - Avdeling for samfunnskontakt

Søknadsfrist: 18.05.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL etablerte 1. september 2021 Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring.


Avdelingen skal bidra til at HVL er en synlig og attraktiv institusjon og samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen skal være en pådriver for å videreutvikle eksternt samarbeid, styrke HVLs posisjon som en relevant kunnskaps- og kompetanseaktør og legge til rette for innovasjon og utvikling gjennom god samhandling med samfunns-, arbeids- og næringsliv. Videre skal avdelingen, som også omfatter et kurs og arrangementsteam og studententreprenørskapsatsingen HVL Skape, bidra aktivt til HVLs arbeid med livslang læring.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring, har ledig fast stilling som rådgiver

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Som en del av dette arbeidet jobber vi systematisk med å videreutvikle støttesystem/verktøy for samhandling internt og eksternt. Herunder samarbeid mellom fakultet og administrative enheter, oppfølging mot samarbeidspartnere, alumni-satsing og campusutvikling.

Vi søker etter en rådgiver (seniorrådgiver kan vurderes) som er strukturert, pliktoppfyllende, og som har gode samarbeidsevner. Den foretrukne kandidaten evner å arbeide selvstendig når det kreves, og i tett samarbeid med teammedlemmer og øvrige ressurser i organisasjonen når det er hensiktsmessig.

Rådgiveren inngår i team for samfunnskontakt, og rapporterer til avdelingsleder i Avdeling for samfunnskontakt – arbeidsliv og livslang læring, underlagt prorektor for regional utvikling.

Arbeidssted: Rådgiverstillingen kan ha arbeidssted ved HVLs campus i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal eller Stord.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Koordinering av HVLs samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv, herunder systematisering og oppfølging eksternt og internt
 • Bidra i arbeidet med alumni
 • Bidra i arbeidet med campusutvikling
 • Støtte i HVLs arbeid med livslang læring
 • Arbeid med politikk som angår HVL, inkl. arbeid med politiske plan- og styringsdokument
 • Utredninger, analyser og saksforberedelse innen aktuelle områder
 • Oppfølging av måltall knyttet til relevante styringsparameter og indikatorer
 • Prosjektlederansvar må påregnes
 • Rådgiveren vil jobbe i team med samfunnskontakter ved HVLs fem campus

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad, gjerne mastergrad
 • God kjennskap til Microsoft Office. Erfaring med CRM-system er en fordel.
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • God kjennskap til høyere utdanning og høgskulen sitt samfunnsoppdrag er en fordel
 • Erfaring med utdannings- og forskningspolitikk er en fordel
 • Administrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og engelsk er en forutsetning

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en rådgiver som er strukturert, pliktoppfyllende, og som har gode samarbeidsevner. Den foretrukne kandidaten evner å arbeide selvstendig når det kreves, og i tett samarbeid med teammedlemmer og øvrige ressurser i organisasjonen når det er hensiktsmessig.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver. Stillingskode 1364 - seniorrådgiver kan vurderes ved særlig gode kvalifikasjoner.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp.

Det er søkers ansvar å sørge for at søknaden er dokumentert og at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Vedlegg som overskrider 25 MB må komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke, vedleggene kan ikke overstige 50 MB totalt.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS