Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

IT-rådgiver innen dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Søknadsfrist: 26.08.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fellesadministrasjonen er det ledig en fast stilling som IT-rådgiver innen dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet har ledig stilling ved enhet for Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning ved Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering. Tjenesteområdet dekker aktivitet på alle fem studiesteder, baserer aktiviteten på felles prosesser og skal gå foran i god bruk og utvikling av ressurser på tvers av studiestedene. Enheten blir ledet av faglig leder, og rapporterer til avdelingsleder for organisasjonsutvikling og digitalisering, som har personal- og budsjettansvar for tjenesteområdet.

Tjenesteområdet er i kraftig utvikling, og de ansatte må ta del i det digitaliseringsskiftet som pågår i sektoren. Høgskulen på Vestlandet bruker sak- og arkivsystemet Public360.

Arbeidsplassen kan være campus Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund eller Stord.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Delta i initiering og ledelse av utvikling av integrasjoner og automatiseringsprosesser i tilknytning til fagområdet, til sak- og arkivsystemet og for dataflyt mellom system og uttrekk fra arkivfaglige databaser
 • Delta i, utvikle og sikre lovfestet dokumentasjons- og informasjonsforvaltning ved høgskolen
 • Initiere og videreutvikle prosedyrer og rutiner for fagområdet
 • Delta i rådgivning av andre tilsatte og enheter om krav til dokumentasjonsforvaltning
 • Delta i og ta ansvar for effektivisering av daglige driftsoppgaver ved enheten
 • Det må påregnes endring av arbeidsoppgaver i stillingen over tid

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning innen IT eller informasjonsforvaltning, fortrinnsvis mastergrad
 • Overordnet forståelse for programmering og system
 • Ha evne til å se strategisk verdi i informasjonsarbeid og gjenbruk av data
 • God kompetanse og erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • God kunnskap om relevant lov- og regelverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede tilleggskvalifikasjoner:

 • Erfaring med avansert Word- og Excel-redigering og relevant koding
 • God kunnskap om utviklingstrekk innen arkivfaglig IT
 • Erfaring med systemadministrasjon av NOARK-system
 • Kjennskap til arkivarbeid, fortrinnsvis fra offentlig sektor

Personlige egenskaper:

 • Du forstår offentlig forvaltning og høgskolen sitt samfunnsoppdrag
 • Du har god innsikt i kravene som blir satt til kvalitetssikring og gode administrative tjenester
 • Du er nysgjerrig på ny teknologi
 • Du kan lede utviklingsoppgaver i og for høgskolen innenfor enhetens fagfelt
 • Du er utadvendt og ønsker å bidra til både det faglige og sosiale miljøet i enheten
 • Du liker å ta ansvar, gjennomføre og sluttføre oppgaver

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som IT rådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder Wiggo Hustad, mobil +47 971 98 787.

Søk stillingen