LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Professor i psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist: 20.12.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG).


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og 1300 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse- og rusarbeid. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltakelse som kjerneverdi. Det gjelder deltakelse gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltakelse i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100% fast stilling som professor i psykisk helse- og rusarbeid ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen.

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt velferd og deltaking, Fagseksjon master i psykisk helse- og rusarbeid.

Stillingen er i hovedsak knyttet til masterutdanningen i psykisk helse- og rusarbeid, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver på andre studietilbud i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Ta initiativ til, lede og styrke forskning og fagutvikling innenfor psykisk helse- og rusarbeid
 • Ta initiativ til å søke forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til utvikling av høgskolens doktorgradsprogram og instituttets masterprogram
 • Publisere og formidle i forskningsfeltet psykisk helse- og rusarbeid
 • Bidra til veiledning og kompetanseutviklende tiltak for ansatte i instituttet.
 • Undervise, veilede og evaluere på bachelor, master og ph.d. -nivå

Kvalifikasjoner:

 • Ph.d. grad innenfor psykisk helse/ rus, psykologi, helsefag eller samfunnsvitenskapelige fagområder
 • Professorkompetanse innen psykisk helse/ rus, psykologi, helsefag eller samfunnsvitenskapelige fagområder
 • Utdanning og arbeidserfaring knyttet mot fagfeltet psykisk- og/eller rusarbeid/avhengighet.
 • Erfaring og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Erfaring med innhenting og ledelse av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Pedagogisk kompetanse (jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • God digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og/eller erfaring med e-pedagogikk og e-læring
 • Bred kompetanse i forskningsmetode, inkludert kvantitativ metode, og erfaring med undervisning og veiledning på alle nivåer (bachelor, master og ph.d.)

Personlige egenskaper:

Vi ser etter kandidatar med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, som er innovativ og har kapasitet til å ta et faglig lederansvar. Du er opptatt av å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet.

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som professor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1013 professor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Knut-Erik Simonsen +47 55 58 78 87 /+47 995 84 428

2) Insituttleder Svanaug Fjær +47 55 58 57 53 / +47 918 89 744

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS