LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Høgskolelektor / høgskolelærer i ergoterapi - campus Bergen

Søknadsfrist: 24.03.2024

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 400 ansatte og omkring 4900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena.

Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 700 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger, masterstudium i kunnskapsbasert praksis med tre studieretninger og tverrfaglig internasjonalt masterstudium i Healthy aging and rehabilitation. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

  Høgskolelektor/høgskolelærer innen ergoterapi

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som høgskolelektor/høgskolelærer innen fagområde ergoterapi ved Fakultet for helse- og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, fagseksjon ergoterapi, campus Bergen.

Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelor i ergoterapi, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver på andre studietilbud i instituttet.

Stillingen er ledig i perioden 01.08.2024 – 30.06.2025, med mulighet for forlengelse. Ansettelse i to 50% stillinger kan vurderes.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Teoretisk og praktisk undervisning, veiledning, sensurarbeid og evaluering innen fagområde ergoterapi og emner knyttet til fagseksjonens studieprogram
 • Praksisoppfølging av ergoterapistudenter
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering og emneansvar
 • Utviklingsarbeid med relevans for fagområdet ergoterapi/studieprogrammet 
 • Samarbeid om utdanning internt i høgskolen og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad innen fagområde. Profesjonskompetanse blir vektlagt 
 • Offentlig godkjenning (autorisasjon) som ergoterapeut
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Relevant nyere klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Undervisningsspråket er norsk, og søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk 
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid i kommunehelsetjeneste eller i bofellesskap/miljøterapistilling
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling

Personlige egenskaper vektlegges.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som høgskolelektor/høyskolelærer er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1008 høgskolelektor/1007 høyskolelærer.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en. 

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Gunnar Slettaløkken, tlf: +47 55 58 71 37

2) Fagselskonsleder Margaret Ljosnes Søvik, tlf: +47 55 58 71 72

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS