LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Seniorkonsulent - Avdeling for areal, drift og utvikling

Søknadsfrist: 04.09.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for areal, drift og utvikling er det ledig en fast stilling i 100% som seniorkonsulent.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som seniorkonsulent i 100% stilling ved Avdeling for areal, drift og utvikling (ADU). Enheten har ansvar for fakultetene sine timeplaner og forvaltningsansvar for HVL sine lokaler. Den som blir tilsatt i stillingen skal i hovedsak arbeide med fakultetene sine timeplaner og arealforvaltningsoppgaver knyttet til arbeidsplasser, arrangement og leieforhold på campus Stord. Stillingen skal også bidra i aktiviteter og oppgaver ved ADU som går på tvers av studiesteder. Ved behov vil stillingen også bli tildelt arbeidsoppgaver ved driftsenheten på Stord.

Arbeidsplassen er campus Stord

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ansvar for fakultetene sine timeplaner på campus Stord
 • Arealforvaltningsoppgaver knyttet til arbeidsplasser, arrangement og leieforhold på campus
 • Arbeid i felles innmeldingsportal ved enhet for areal
 • Arbeid med timeplaner og arealforvaltningsoppgaver på tvers av campuser
 • Arbeid med rutineoppgaver og daglig drift ved enhet for arealforvaltning

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevante fagområder
 • Relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for utdanning
 • Gode IKT kunnskaper og relevant arbeidserfaring med etablerte IKT programmer i UH-sektoren og studieadministrativt arbeid/saksbehandling

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dyktig relasjonsbygger
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Tillitsfull, fleksibel, ansvarsfull og initiativrik

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Tittel, Navn, telefon

2) Karl Henrik Svensson

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS