LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Forskningsrådgiver - Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Søknadsfrist: 08.07.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Interessert i forskning? Se her!

Om stillingen

Det er ledig en 100% stilling som forskningsrådgiver - prosjektleder ved Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi til en 100% stilling fra 01.09.2021.

Som forskningsrådgiver bistår du med forberedelse av søknader om finansiering, håntering av tildelte tilskudd og representere nasjonale og internasjonale infrastrukturorganinsasjoner. Arbeidet kan også omfatte å være sekretær i forberedende/beslutningsorganer og delta i projekter, utredninger og oppfølgingsvirksomhet som kan gjennomføres i samarbeide med andre aktører. Arbeidet gjennomføres i et miljø med sterkt internasjonalt samarbeid, og du kommer til å være del av en gruppe som jobber sammen mot felles mål. Sammen med økonomisk leder av eksternfinansiert virksomhet fyller du en viktig servicefunksjon for forskerne som arbeider hos oss, og du kommer til å ha en viktig rolle i fakultetets arbeide og være i nær kontakt med forskningsverdenen både når det gjelder planlegging og koordinasjon.

Fakultetet satser mye på internasjonalisering. Til daglig benyttes både norsk og engelsk som arbeidsspråk. Mange av prosjektbeskrivelsene er engelskspråklige og finansiørene kan være internasjonale.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Administrativ støtte i forskningsprosjekter, muntlig og skriftlig kommunikasjon med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, samt bistå i forefallende kontoroppgaver.
 • Følge opp prosjekter i forhold til rapporteringer
 • Ha en kontinuerlig og tett dialog med forskere og instituttledere
 • Bidra i fakultetets planprosesser ut ifra den eksternfinansierte virksomheten
 • Forskningssekretær rapporterer til dekan.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Fakultetet søker deg som:

 • Har akademisk eksamen på høyere nivå innenfor ett for fakultetet relevant område. PhD er ønskelig.
 • Har flere års erfarenhet av forskningsspørsmål
 • Har dokumentert erfaring av forskningssystemet og forskningsfinansiering
 • Har erfaring medsamfunn samarbeidsprosesser mellom offentlig sektor, akademia, næringsliv og samfunn.
 • Har evne til å uttrykke deg enkelt og tydelig i tale og skriftlig, og vant med å skrive rapporter på engelsk og ett skandinaviskt språk

Siden store deler av fakultetets prosjektportefølje består av internasjonale prosjekter så ønsker vi oss søkere som behersker engelsk språk god, muntlig og skriftlig.

Vi ønsker oss en medarbeider med god forskningsforståelse, og med analytiske evner som kan støtte ledergruppen gjennom å tenke helhetlig virksomhetsstyring for fakultetet. For å bli en god støttespiller er det derfor også viktig med tilstrekkelig grad av virksomhetsforståelse. Stillingen passer derfor for deg som, i tillegg til god forståelse om forskningsadministrasjon, har interesse for og evne til å sette deg inn i høgskolens og sektorens strategier, logikk og utfordringer.

Som forskningssekretær på fakultetet må du trives med å ha stort spenn i arbeidsoppgaver og må kunne snakke og samarbeide godt med mange kollegaer. I tillegg må den som ansettes ha god gjennomføringsevne, og kunne arbeide selvstendig, nøyaktig og målbevisst. I rollen som rådgiver og støttespiller for ansatte og ledere kreves det at man er initiativrik og proaktiv, har en høy grad av serviceinnstilling samt meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for utvikling
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS