LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL)

Søknadsfrist: 22.09.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL)

Om stillingen 

Senter for livslang læring (SELL) jobber med utdanning og forskning på oppdrag for arbeids- og samfunnsliv. SELL er organisert ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og har en bred og tverrfaglig portefølje.Vi ser etter en dyktig prosjektleder til å lede nasjonale og internasjonale søknadsprosesser som organiseres som prosjekter ved HINN. Som prosjektleder vil du samarbeide tett med øvrige medarbeidere ved faktultetet og ved høgskolen. 

Stillingen er et to-årig engasjement, 50%. Tiltredelse etter avtale. Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.Kontakt:Avdelingsdirektør Mette Villand, Mob: 99 57 79 26, e-post: mette.villand@inn.no

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som prosjektleder ved SELL vil du jobbe med følgende oppgaver:

 • Lede nasjonale og internasjonale søknadsprosesser
 • Planlegge og gjennomføre søknadsprosesser etter gjeldende rammer
 • Være sekretariat for styringsgrupper og arbeidsgrupper

Leder kan delegere oppgaver til stillingen etter hva som til enhver tid er hensiktsmessig. Øvrige funksjoner som legges til stillingen vil avhenge av din kompetanse.

Kvalifikasjoner 

Vi ser etter deg med god strategisk kompetanse og erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektarbeid. 

Du må ha:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå
 • Svært god strategisk kompetanse og forståelse
 • Erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektarbeid
 • Erfaring med søknadsprosesser med nasjonale og internasjonale aktører
 • Erfaring med og kompetanse innen utdanning og læring
 • God forståelse og ferdigheter innen bruk av IKT kompetanse
 • Svært gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, på norsk og engelsk

Vi ønsker oss en kollega med god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Du trives og er god i utadrettet arbeid i samarbeid med flere. At du kan jobbe selvstendig, strukturert og være fleksibel, er en forutsetning. Du må kommunisere klart og tydelig både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som 1113 Prosjektleder etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS