LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Læreplasser i Dataelektronikerfaget og IT-driftsfaget

Søknadsfrist: 23.02.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen 

Høgskolen i Innlandet er en stor institusjon i Innlandet, med et omfattende nettverk mellom ulike lokasjoner, ca 150 servere og ca 1700 PC’er. Antall brukere, studenter og ansatte, er over 17000. IT-avdelingen består av ca 50 personer, hvorav 11 er læreplasser i Dataelektronikerfaget og IT-driftsfaget.

Vi vil fra høsten 2024 ha 6 ledige læreplasser i Dataelektronikerfaget og IT-driftsfaget ved våre studiesteder på Rena, Lillehammer, Hamar og Elverum. Vi presiserer at du må ha gjennomført videregående utdanning for å kvalifisere til læreplass.

Arbeidsoppgaver er varierte innen drift av PC’er, brukerstøtte, installasjon og konfigurering av PC’er og periferiutstyr, og evt. driftsoppgaver og prosjektarbeid. Det må også påregnes å arbeide en del av tiden i Høgskolens 1.linje brukerstøtte (helpdesk).

Vi kan tilby:

 • En arbeidssituasjon med mye frihet og ansvar.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lang erfaring med veiledning av lærlinger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil.
 • Godtgjørelse for bruk av egen telefon.
 • Det kan være en mulighet for et fem måneders engasjement etter endt læretid.

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • Gjennomført videregående utdanning for å kvalifisere til læreplass.

Vi ønsker at du er/har:

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • God serviceinnstilling
 • Effektiv
 • Blid og hyggelig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B og disponere bil er en fordel, men ikke et krav. (nevn dette i søknaden)

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • Lønn i stilling som Lærling (stillingskode 1362) etter kompetanse og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS