LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Seniorkonsulent - Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Søknadsfrist: 23.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Daglige driftsoppgaver innen dokumentasjonsforvaltning
 • Videreutvikle og vedlikeholde brukerdokumentasjon/opplæringsmateriell
 • Bidra i utviklingsprosjekter innen dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
 • Bidra med å effektivisere arbeidsprosesser, implementere endringer og sikre etterlevelse

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Stillingen er for tiden lagt til Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Hovedarbeidssted er i utgangspunktet Lillehammer, men det må påregnes noe tilstedeværelse også i Elverum, samt noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • Relevant erfaring med utvikling av opplæringsmateriale i ulike applikasjoner.
 • Bør ha erfaring med digitaliseringsprosjekter innen fagområde
 • Bør ha erfaring med IKT-verktøy som understøtter oppgavene
 • Bør ha kjennskap til offentlig forvaltning

Personlig kompetanse

 • Evne til å arbeide selvstendig, grundig og strukturert
 • Utviklingsorientert og fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Godt humør, god lagspiller som viser arbeidsglede

Personlig kompetanse vil vektlegges høyt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet. Dette i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1363 Seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS