LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstekonsulent - servicmedarbeider

Søknadsfrist: 10.08.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt,
nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Utføre oppgaver relatert til resepsjonstjenester/servicepunkt for studenter, ansatte og besøkende på studiestedene Elverum, Hamar og Lillehammer.
 • Utføre oppgaver knyttet til interne tjenester, som for eksempel sentralbordsystemet, FDV-systemet, adgangskontroll og kortproduksjon.
 • Bidra i arbeidet med å tilby deler av eiendomsavdelingens tjenester som selvbetjente løsninger.
 • Delta i arbeidet med å etablere og ajourholde de digitale løsningene som benyttes for dialog med brukerne (for eksempel digitalt servicepunkt, hjemmesiden, sosiale medier).
 • Utleie av høgskolens lokaler til eksterne leietakere.
 • Delta i samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet på studiestedene, herunder delta ved håndtering av kriser. Ivareta fastsatte oppgaver i brannvernorganisasjonen.
 • Ivareta spesialistoppgaver som utføres for flere/alle studiestedene innenfor eget fagområde eller på andre fagområder innenfor eiendomsavdelingen.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Eiendomsavdelingen, Seksjon for Service/internservice. Stillingen er midlertidig ut 2022, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Seksjonssjef Ann-Margret Sørli Hågensen, Tel: 62 43 02 50, Mob: 990 18 317, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • Alternativt ønskes fagbrev i resepsjonsfag eller kontor- og administrasjonsfag, kombinert med relevant erfaring fra førstelinjetjenester i en/flere større virksomhet(er).

Erfaring innenfor følgende områder er ønskelig;

 • Relevant praksis
 • Kjennskap og erfaring med sentralbordsystem (TRIO), FDV-system, rombooking (TimeEdit), Felles studentsystem (FS), arkiv- og saksbehandlingssystem (P360).
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse og erfaring fra UH-sektoren.
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap og aktiv bruker av IKT-verktøy herunder word og excel.

Personlig kompetanse

 • Selvstendighet, ta ansvar og initiativ.
 • Vilje til omstilling og gjennomføringsevne
 • Motiverende og inkluderende arbeidsform
 • Serviceinnstilt, sosial og utadvendt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å ta nye utfordringer - ha engasjement for modernisering og nyskapning.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 Førstekonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS