LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Eksamensmedarbeider (første-/seniorkonsulent)

Søknadsfrist: 29.01.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Eksamensmedarbeider (første-/seniorkonsulent)

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er det største fakultetet ved Høgskolen i Innlandet. Vi har en bred studieportefølje, med virksomhet i Lillehammer, Rena og Kongsvinger. Kvalitet i utdanning og forskning fordrer et profesjonelt administrativt støtteapparat. Vår fakultetsdministrasjon bidrar til utvikling og implementering av effektive administrative tjenester med riktig kvalitet, til både studenter og ansatte.Studieadministrasjonen har per i dag 15 medarbeidere fordelt mellom Lillehammer og Rena, og har oppgaver innen studieveiledning, eksamensadministrasjon og øvrig studieadministrativ saksbehandling og administrasjon. Ved studiested Lillehammer er det ledig et vikariat som eksamensmedarbeider, 100% stilling. Varighet ett år. Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Sammen med kolleger planlegge og administrere eksamensavviklingen ved fakultetet

 • Samarbeide med fakultetets undervisningspersonale og sensorer

 • Registrere og kontrollere studieadministrative data i FS

 • Utføre studieadministrativ saksbehandling

Andre oppgaver, og/eller endringer i stillingen vil kunne gjøres ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevante fagområder
 • Relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Generelt god IKT-kompetanse/systemkompetanse
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap/erfaring med studieadministrative verktøy og systemer er en fordel

Personlig kompetanse

Vi søker deg som

 • har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kan jobbe strukturert og selvstendig
 • kan jobbe godt i team
 • har stor arbeidskapasitet og setter seg raskt inn i ting
 • kan håndtere stress i perioder med stor arbeidsmengde og tidsfrister
 • er endrings- og utviklingsorientert

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1408 Førstekonsulent/1363 Seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt: Seksjonssjef Torun Tøsse Løvseth, tlf. 61 28 74 52, e-post: [email protected]

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS