LEDIG STILLING VED HK-DIR

Seniorrådgiver - Seksjon for Prøveforvaltning

Søknadsfrist: 10.10.2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også få oppgaver fra NOKUT.


Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene.


Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.


Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no.

Ønsker du å sitte i førersetet i anskaffelsen, utviklingen og etableringen av et nytt digitalt prøvesystem?

Vi søker seniorrådgiver til seksjon for Prøveforvaltning i avdeling for Læreplan og prøver.

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for Prøveforvaltning.

Direktoratet har blant annet et nasjonalt systemansvar for forvaltningen av en digital prøveplattform, og seksjon for Prøveforvaltning har hovedansvaret for å drifte, utvikle og kvalitetssikre gjennomføringen av prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Etter en utredningsfase, tar vi sikte på å gå til anskaffelse av et nytt digitalt prøvesystem med påfølgende etablering og utvikling av det, og vi søker etter en medarbeider med god teknisk forståelse og bred erfaring fra tilsvarende prosesser som kan bidra inn i det.

Med god teknisk forståelse siktes det blant annet til ferdigheter som gjør at en er i stand til å se sammenhenger mellom fag og tekniske løsninger, samt har evne til å foreta selvstendige vurderinger i tilknytning til drift og utvikling av tekniske løsninger på tekniske plattformer. Dette sett i lys av at oppgavene som vil tilfalle den aktuelle seniorrådgiveren i stor grad vil ligge i skjæringspunktet mellom forvaltning av fag og digital drift og utvikling, både på eksisterende plattformer, og ved etableringen av nye. I denne rollen må en videre kunne bidra til å sikre at de tekniske plattformene ivaretar de nødvendige juridiske kravene som blant annet følger av reglene om personvern og informasjonssikkerhet. I tillegg skal aktuell medarbeider kunne bidra muntlig og skriftlig inn i utredningsarbeid, høringsuttalelser og generelle vurderinger som har betydning for den tekniske tilretteleggingen. Teknisk forståelse innebærer i denne sammenheng at en har god forståelse for hvordan tekniske løsninger fungerer, utover kompetansen som ligger i det å kunne bruke digitale verktøy i løpende arbeidsprosesser.

I tillegg til drift og utvikling, innebærer oppgavene omfattende kontakt med eksterne virksomheter og samarbeidspartnere, så som eksterne leverandører av digitale tjenester, kommuner, prøvesteder, kandidater og andre som er berørt av- og avhengig av et velfungerende prøvesystem.

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i seksjonen og samhandle om den samlede oppgaveporteføljen, men vil ha særlig oppmerksomhet rettet mot aktuelle oppgaver og arbeidsområder som:

 • et utvidet ansvar i utviklingen av digitale tjenester for god prøvegjennomføring eller lignende
 • samhandling internt og med eksterne virksomheter og samarbeidspartnere
 • anskaffelsesarbeid med sikte på etablering og utvikling av nye digitale tjenester
 • prosjekt-, utrednings- og skrivearbeid
 • kommunikasjon og formidling, både skriftlig og muntlig
 • planlegging og gjennomføring av arrangementer og møter

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • fullført 3 til 5-årig relevant høyere utdanning
 • minst fire års samlet relevant erfaring innen arbeidsoppgavene som er nevnt ovenfor
 • god teknisk forståelse og erfaring med utvikling av digitale verktøy som benyttes i ulike arbeidsprosesser i tilknytning til prøvegjennomføring
 • god kjennskap til personvern og informasjonssikkerhet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra å skrive faglige rapporter og notater
 • god innsikt i saksbehandling og offentlig forvaltning

Det er en fordel med:

 • kjennskap til relevant regelverk, for eksempel integreringsloven med tilhørende forskrifter
 • kjennskap til norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen for voksne innvandrere
 • erfaring med å håndtere kunder og leverandører
 • testfaglig kompetanse

Vi ønsker at du:

 • har gode samarbeidsevner
 • arbeider selvstendig og utvikler kreative løsninger
 • har engasjement og initiativ
 • arbeider resultatorientert og er analytisk
 • er fleksibel

At du er personlig egnet for stillingen vil bli vektlagt.

Som person kjenner du deg igjen i dette:

Du er opptatt av å tilrettelegge for gode prøvegjennomføringer for våre målgrupper. Du liker å bidra til endring og har forståelse og interesse for politikkutvikling. Du er god til å skrive, liker å formidle og kommuniserer lett med ulike grupper og aktører. Du liker å jobbe med digitale utviklingsprosjekter og kan ta ansvar for å lede prosesser. Du knytter lett kontakt med folk og samarbeider gjerne med andre. Du er initiativrik, liker nye utfordringer og er ikke redd for å jobbe med eller løse komplekse problemer. Du ser betydningen av struktur og ryddighet, og vil bidra til å utvikle det nasjonale prøvesystemet, både på fag- og systemnivå.

Vi tilbyr

 • mulighet for å være med å utvikle et viktig tilbud for befolkningen
 • utfordrende oppgaver i et engasjert og kompetent fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeidssted Oslo, med godt tilrettelagte lokaler i Oslo sentrum
 • lønnsplassering etter kompetanse:
  • For seniorrådgiver er lønnen mellom kroner 594 300 og 665 700. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette blir det trukket 2% av lønna til lovfestet innskudd

Kontaktperson

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS