LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Ny kollega - kybernetikk, matematikk eller informatikk

Søknadsfrist: 18.05.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du lære maskiner å bruke sensorer til å se og følge objekter?

Vi ser etter deg med utdanning innen kybernetikk, matematikk eller informatikk

Automatisk tolkning av sensorinformasjon er sentralt i mange militære anvendelser. De siste årene har det skjedd en stor utvikling innen kunstig intelligens og sensorteknologi som åpner opp for nye muligheter. Vi jobber med å sammenstille informasjon fra ulike sensorer for å danne et godt situasjonsbilde som kan brukes både av menneske og maskiner. Vi anvender dette i overvåknings- og kampsystemer og autonome farkoster.

Vi ser nå etter en ny kollega som skal være med å jobbe med tilstandsestimering og datafusjon, som brukes for å følge og lokalisere objekter. Vi utnytter både klassiske metoder og maskinlæring for å detektere og klassifisere objekter (f.eks. fly eller skip) og estimere egenskaper som posisjon, kurs og fart. Ved å fusjonere informasjon fra flere sensorer, enten like eller ulike, oppnår vi økt kvalitet og høyere konfidens i tilstandsestimeringen.

Du vil bli en del av en større gruppe som jobber med tilstandsestimering og datafusjon opp mot flere anvendelser. Forskerne i denne gruppa jobber på ulike forskningsområder og fagfelt, men samarbeider om felles metoder og rammeverk.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå eller tilsvarende innen kybernetikk, matematikk, informatikk, datateknikk, fysikk eller andre relevante fagfelt. Gode programmeringsferdigheter er nødvendig, og kunnskap innen tilstandsestimering og datafusjon vil bli vektlagt.

Som person trives du godt når du får stor frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag. Du er initiativrik, løsningsorientert og kreativ. Du trives godt når du jobber alene, men ser også verdien i å samarbeide med kolleger og oppdragsgivere. Du er opptatt av å utvikle deg faglig, og motiveres av å kunne tenke nytt.

Du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Søkere til denne stillingen kan kun ha norsk statsborgerskap. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Arvid Melkevik, tlf. 63 80 74 24/ 97 72 82 92

Send elektronisk søknad merket ref. 2021/00905, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 18. mai 2021.

Referansenr: 2021/00905

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS