Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Sseniorrådgiver med prosjektansvar for utvikling og eksperimentering innen taktiske IKT-systemer

Søknadsfrist: 23.02.2020

Ledig stilling som seniorrådgiver med prosjektansvar for utvikling og eksperimentering innen taktiske IKT-systemer

Vi søker deg med erfaring, initiativ og motivasjon for å jobbe med innovasjon, teknologiutvikling og industriutvikling i forsvarssektoren.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Avdeling Innovasjon og industriutvikling jobber for å styrke innovasjonsevnen på FFI og i forsvarssektoren ved å legge til rette for økt samarbeid med kompetansemiljøer og industri med teknologi og kunnskap som kan være relevant for Forsvaret. Spesielt satses det på å etablere arenaer for testing og eksperimentering med ny og tilgjengelig teknologi, der operative brukere, forskere og industri jobber sammen om utvikling og problemløsning. Målet er å utvikle, kommersialisere og implementere nye løsninger Forsvaret og/eller samfunnet har behov for.

I vårt senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering (ICE worx) søker vi nå etter en seniorrådgiver med prosjektansvar for eksperimentering og utvikling av nye taktiske IKT-systemer.

Arbeidsoppgaver:

 • håndtere henvendelser fra brukermiljøer og industriaktører om nye operative behov og teknologiske muligheter, og bidra til at nye innovasjonsaktiviteter defineres, finansieres og initieres
 • ha en sentral og drivende rolle i gjennomføringen av konkrete utviklings- og innovasjonsprosesser i regi ICE worx, spesielt innenfor taktiske IKT-systemer
 • være bindeleddet mellom industri, brukermiljø og FFI i forbindelse med konkrete utviklingsprosjekter og test og eksperimentering i laboratorier og ute i felt
 • i samarbeid med prosjektene, vurdere mulighetene for kommersialisering og gi råd om hvordan nye konsepter og løsninger kan bringes fra prototyper og demoer til operativ kapabilitet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå
 • God og bred teknologiforståelse
 • Erfaring med teknologiutvikling, kommersialisering/industrierfaring og/eller operativ erfaring fra Forsvaret
 • Erfaring med prosjektarbeid og eventuelt ledelse
 • Du må være initiativrik, samarbeidsorientert og løsningsorientert
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Som seniorrådgiver med prosjektansvar i ICE worx vil du være tilknyttet et fagmiljø ved avdelingen bestående av eksperter på forsvarsindustriell strategi, industrisamarbeid, anskaffelsesregelverk, IPR, juridiske spørsmål og på metoder for eksperimentering og innovasjon.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne type stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFI sine krav.

Du kan lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert på www.ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos:

 • Forskningsleder ICE worx Jens Inge Hyndøy tlf. 63 80 76 37 / 979 15 996 eller
 • Forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk tlf. 63 80 72 06 / 907 15 970

Søknad merket med ref.nr. 2020/00444, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk innen 23. februar 2020.

Referansenr: 2020/00444

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no