LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Seniorrådgiver innen krisehåndtering og beredskap

Søknadsfrist: 18.02.2024

Vi søker seniorrådgiver innen krisehåndtering og beredskap

Vil du videreutvikle FFIs tilnærming til krisehåndtering og beredskap?

Som alle sivile virksomheter trenger FFI å være godt forberedt på ulike type kriser. Videre har FFI noe bidrag i beredskap i forsvarssektoren. Overordnet ansvar for planverk og øvelser tilligger denne stillingen.

Vi ser etter deg som brenner for god beredskap, har tanker om hva som er gode måter å møte en krise på, og hvordan vi kan trene oss for å være godt forberedt. Du jobber systematisk for å øke modenhetsnivå gjennom opplæring, øvelser og evaluering/læring. Du er faglig solid, tar initiativ og jobber selvstendig.

Hos oss vil du samarbeide bredt med kollegaer på alle organisatoriske nivå i et ledende høykompetent miljø, og du vil ha eksternt samarbeid med forsvarssektoren og andre. Til daglig vil du jobbe i en sikkerhetsenhet med levende, faglige diskusjoner, og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle planverket for FFI.
 • Planlegge og lede gjennomføring av øvelser, herunder utvikle realistiske scenarier og evaluering av læringsmål. For større øvelser vil du i praksis ha et «prosjektleder»-ansvar.
 • Lage en flerårig plan for å løfte modenheten i møte med kriser.
 • Se til at FFI etterlever sikkerhetslovens § 4-3 tredje ledd, og følge opp FFIs beredskapsansvar i forsvarssektoren.
 • Veilede og gjennomføre kompetansebyggende tiltak i organisasjonen.
 • Følge opp at hele organisasjonen gjør nødvendige aktiviteter for god beredskap.

Kvalifikasjoner

Relevant fullført mastergrad. 

Arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Bred erfaring med arbeid innen beredskap og krisehåndtering, som:

 • Ulike måter å organisere kriseledelse på, gjerne innenfor tre nivåer
 • Utforming av planverk
 • Proaktiv metode
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
 • Bruk av dimensjonerende scenarier
 • Langsiktig arbeid mot økt modenhet i møte med kriser
 • Lede strategiske øvelser for toppledelsen
 • Gjennomføre opplæringsaktiviteter 

Det er en fordel med:

 • Erfaring med uønskede hendelser
 • Erfaring med beredskapsanalyser og nasjonal beredskapsplan
 • Kjennskap til Forsvaret, totalforsvaret eller departementalt arbeid
 • Kunnskap om sikkerhetsloven
 • Erfaring fra større organisasjoner og erfaring med å lede øvelser for toppledergrupper

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Evne til langsiktig planlegging og forbedring
 • Selvstendig
 • Pedagogiske evner
 • Samarbeider godt med kollegaer på ulike organisatoriske nivå

Du kan kommunisere godt skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker denne stillingen, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi tilbyr

Vi tilbyr utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.Lønnen ved FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte sjef sikkerhet og beredskap Rannveig Hiis-Hauge, tlf. 979 81 991.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 18. februar 2024. 

Søk på stillingen

SPØRSMÅL OM STILLINGEN

 • Rannveig Hiis-Hauge (Sjef sikkerhet og beredskap), 979 81 991
Powered by Labrador CMS