LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Sommerstudent

Søknadsfrist: 15.11.2022

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du lyst på en spennende og faglig relevant sommerjobb neste år?

Hver sommer jobber 60-70 studenter hos oss (på Kjeller eller i Horten) innenfor fagfelt som er relevant for utdanningen deres.

I 8-10 uker neste sommer kan du få mulighet til å bryne deg på problemstillinger vi ønsker å studere. Oppgavene er tilpasset ditt kunnskaps- og erfaringsnivå, eller litt høyere slik at du får utviklet deg og lært noe nytt.

Oppstart er i juni 2023. På ffi.no/sommerjobb kan du lese mer om det å være sommerstudent hos oss.

Søknaden:

I søknadskjemaet må du merke det/de fagfeltene du ønsker å jobbe innen. Skriv gjerne litt om deg selv i søknaden og utdyp faglige interesser.

Du må legge ved vitnemål med karakterutskrifter fra både videregående skole og høgskole/universitet. Hvis du har vitnemål fra utenlandske læresteder må du også legge ved beskrivelse av karakterskalaen.

Sikkerhetsklarering:De som søker sommerjobb hos oss må være norske statsborgere, kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for jobben som skal gjøres.

NB! Dersom du studerer eller har hatt lengre opphold i utlandet, kan sikkerhetsklareringen ta lengre tid. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Øvrig informasjon:

Om sommeren er arbeidstiden vår 35 timer per uke.

Send digital søknad vedlagt vitnemål, innen 15. november 2022. I løpet av januar vil du få vite om du har fått sommerjobb eller ikke.

Om Send søknad-lenken:

Hvis du ikke har søkt jobb hos oss tidligere, og ikke har brukernavn og passord, haker du av for at du aksepterer personvernbetingelsene og klikker på Neste, som du finner nederst til høyre på send-søknad-siden.

Ref.nr. er 2022/01815.

Dette jobber vi med på FFIs to arbeidssteder (Kjeller og Horten):

Antropologi, sosialantropologi (Kjeller)

Distribuerte systemer og nettverk (Kjeller, Horten)

Elektronikk, konfigurerbar elektronikk (Kjeller, Horten)

Flyteknikk (Kjeller)

Fysikk – atmosfærefysikk og romteknologi, halvlederfysikk, kjernefysikk, elektrooptikk, laserfysikk (Kjeller)

Fysiologi og medisin (Kjeller)

Grønn omstilling (Kjeller)

IKT-sikkerhet (Kjeller)

Innovasjon (Kjeller)

Interaksjonsdesign (Kjeller)

Kjemi – analytisk, fysikalsk, kjernekjemi, organisk, uorganisk (Kjeller)

Kybernetikk og robotikk (Kjeller, Horten)

Logistikk og logistikkledelse (Kjeller)

Matematikk, anvendt matematikk (Kjeller, Horten)

Material- og nanoteknologi (Kjeller)

Mekanisk design og analyse (Kjeller)

Miljø-, geo- og hydroakustikk (Kjeller, Horten)

Modellering og simulering (Kjeller, Horten)

Molekylærbiologi, mikrobiologi, bioteknologi (Kjeller)

Navigasjon (Kjeller, Horten)

Numeriske strømningsberegninger (Kjeller)

Operasjonsanalyse (Kjeller)

Programvareutvikling (Kjeller, Horten)

Radar og mikrobølgeelektronikk (Kjeller)

Radiokommunikasjon og telematikk (Kjeller)

Samfunnssikkerhet (Kjeller)

Signalanalyse, bildebehandling og maskinlæring (Kjeller, Horten)

Sikkerhetspolitikk (Kjeller)

Sonarer (Kjeller, Horten)

Spill og spillutvikling (serious gaming) (Kjeller)

Systemarkitektur (Kjeller)

Toksikologi (Kjeller)

Undervannsteknologi (Kjeller, Horten)

Økonomisk og strategisk analyse (Kjeller)

Referansenr: 2022/01815

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

HR-enheten, mob: [email protected]

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS