LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Medarbeider - virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 09.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du erfaring med virksomhetsstyring?

2021 er startskuddet for en spennende fremtid for FFI, og vi søker nå etter flere kolleger som har lyst til å være med på reisen.

Vi leter nå etter deg som har erfaring med virksomhetsstyring, og som motiveres av tanken på å gå inn i en nyopprettet stilling i en ny avdeling hvor dine primære arbeidsfelt vil være virksomhets- og porteføljestyring, samt overordnet planlegging.

Dine ansvarsområder vil være å bidra til utforming av overordnet planverk for ulike fagområder på instituttet, ivareta plan- og styringsprosesser, og tilrettelegge for igangsetting, styring og avslutting av prosjekter.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

  • Bidra i å utforme FFIs planverk, herunder FoU-plan (Forskning og utvikling), handlingsplan, investeringsplan og budsjettplan.
  • Koordinere arbeidet med planer innen øvrige områder ved FFI, herunder innen IT og EBA (Eiendom, bygg og anlegg), og sørge for at dette er koordinert og integrert i FFIs overordnede planverk.
  • Bistå i utforming av styringsparametere, resultatindikatorer og andre måleparametere som er relevant for styring og kontroll.
  • Tilrettelegge for iverksetting av prosjekter iht. vedtatte planer, herunder påse at prosjektavtaler ol. blir utformet iht. gjeldende krav.
  • Bistå i oppfølging av prosjektgjennomføringen mht. fremdrift og leveranser.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på masternivå fra høgskole/universitet. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Erfaring innen overordnet planlegging og virksomhetsstyring er et krav. Det vil være en fordel med god innsikt i Forsvarets virksomhet, herunder FFIs rolle i samspillet mellom Forsvaret, industrien og politiske aktører.

Som person har du gode analytiske ferdigheter, evne til å tenke strategisk og til å se instituttet som helhet. Du trives i samarbeid med andre, har sterk integritet og er strukturert, selvstendig og proaktiv i arbeidet ditt.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Sjef økonomi- og virksomhetsstyring, Jon Skjervold, tlf. 951 82 103

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 9. februar. Ref.nr. 2021/00101.

Referansenr: 2021/00101

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS