LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Medarbeider - risikovurderinger og -analyser

Søknadsfrist: 08.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med risikovurderinger og -analyser?

2021 er startskuddet for en spennende fremtid for FFI, og vi søker nå etter flere kolleger som har lyst til å være med på reisen.

Vi ser nå etter deg som har erfaring med risikovurderinger og kjennskap til sikkerhetsloven og relevant metodikk.

Dette er en nyopprettet stilling, og ditt primære ansvarsområde vil være å utarbeide og vedlikeholde metodikk for helhetlig risikovurdering på FFI innenfor forebyggende sikkerhet.

Innenfor fagområdet forebyggende sikkerhet innebærer dette blant annet å:

  • gjennomføre prosesser for å kartlegge og velge ut hvilke områder som skal risikovurderes
  • gjennomføre risikoanalyser, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
  • bidra til prioritering av risikoreduserende og forebyggende tiltak, samt å følge opp gjennomføringen av tiltakene
  • bidra til at tiltakene blir ivaretatt på en helhetlig måte i FFIs virksomhetsstyring i samarbeid med enhet for internkontroll og risikostyring
  • støtte instituttets helhetlige forebyggende sikkerhetsarbeid
  • bidra til at FFI til enhver tid følger faglige standarder og relevante metoder

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Det vil være en fordel med 3-5 års relevant arbeidserfaring, samt god kompetanse i metodikk for gjennomføring av risikoanalyser.

Kunnskap om relevante lover og regelverk, herunder lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven), samt kunnskap om og erfaring med relevante standarder og metodikk som har relevans for risikokartlegging og vurdering ved FFI vil også være en fordel.

Som person har du gode analytiske ferdigheter, evne til å tenke strategisk og til å se instituttet som helhet. Du trives i samarbeid med andre, har sterk integritet og er strukturert, selvstendig og proaktiv i arbeidet ditt.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Direktør strategisk utvikling og virksomhetsstyring, Andre Pettersen, tlf. 415 70 836, eller
  • Senior rekrutteringsrådgiver, Sverre Bragstad, tlf. 906 59 283

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 8. februar 2021. Ref.nr. 2021/00105.

Referansenr: 2021/00105

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS