LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Leder for HR-enheten i ny avdeling

Søknadsfrist: 08.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du erfaring fra operativ HR og ønsker nye utfordringer?

Vi søker leder for HR-enheten i ny avdeling

2021 er startskuddet for en spennende fremtid for FFI, og vi søker nå etter flere kolleger som har lyst til å være med på reisen.

Nå leter vi etter ny leder for HR-enheten i Avdeling drift- og fellestjenester, som per i dag har 9 ansatte. Denne rollen er linjeleder for FFIs utøvende HR-funksjoner, og skal lede ansatte innen områder som lønn, HR drift, HR system, kurs og opplæring, rekruttering, Employer Branding, personellsikkerhet og lederstøtte.

Ansvarsområder som omfattes er blant annet:

 • Operative HR-funksjoner, herunder:
  • Lønnsutbetaling og personaladministrasjon.
  • Forvaltning av HR-system.
  • Gjennomføring av kurs og opplæring, knyttet til kompetanse- og lederutvikling.
  • Onboarding av nye medarbeidere.
  • Lederstøtte til
   • rekrutteringsprosesser
   • håndtering av personalsaker
   • sykefraværsoppfølging
  • Forberedelse av saker til ansettelsesrådet.
  • Etikk-arbeid.
  • Rekruttering, ansettelse og oppfølging av medarbeidere og sommerstudenter.
  • Gjennomføre relevante undersøkelser og analyser på vegne av / som understøtter planer og strategier i Strategisk HR, slik som medarbeiderundersøkelser.
  • Legge til rette for utvikling, effektivisering og digitalisering av enhetens prosesser og tjenester, herunder vurdere felles løsninger med forsvarssektoren for utvalgte prosesser.
  • Styrke brukerorienteringen og sørge for at HR-enheten er en profesjonell støttefunksjon for instituttets forskning og utvikling (FoU).

Dette er en viktig rolle på instituttet, som blant annet skal bidra i utviklingen av organisasjonskulturen og samarbeidet mellom forskning og utvikling (FoU) og støttevirksomheten. Det er en til tider hektisk og krevende stilling, hvor du vil få god bruk for dine lederegenskaper.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha minimum 5 års ledererfaring, samt erfaring fra operativ HR. Erfaring med effektivisering og utvikling av fremtidsrettede administrative tjenester er nødvendig, i tillegg til god forståelse for teknologi og nye digitale løsninger. Innsikt i Forsvarets virksomhet og FFIs rolle og kunnskap om strategisk HR er en fordel, men ikke et krav.

Som person er du nysgjerrig og nytenkende, evner å tenke strategisk og til å se instituttet som helhet. Du har gode analytiske evner, og trives godt når du samarbeider med andre i ulike fagmiljøer og roller. Du har integritet og gjennomslagskraft, og evner å skape resultater gjennom å motivere og inspirere.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

 • Leder for strategisk HR, Hilde Dam-Nielsen, tlf. 917 16 670, eller
 • Managing Partner Rune Frøyslie, tlf. 40 28 21 50

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 8. februar 2021. Ref.nr. 2021/00096.

Referansenr: 2021/00096

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS