Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i etnobotanikk

Søknadsfrist: 16.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) har en historie tilbake til 1814 og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasiner på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver.

Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. Museet er en del av Universitet i Oslo og har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger. Vår ambisjon er å styrke NHMs posisjon som forsknings-, lærings- og opplevelsesarena. Sommeren 2020 åpnet vi Nordens første Klimahus. I 2022 åpner vi 7 nye utstillinger i en av våre totalrenoverte museumsbygg. I tillegg planlegger vi ny Steinhage og et nytt veksthus på over 3000 kvm.

Om stillingen

Ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i etnobotanikk. Den som tilsettes forventes å utvikle museets forskning, formidling og samlinger rundt tradisjonell plantebruk, spesielt i Norden.

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, har ca 160 ansatte organisert i fem seksjoner. Seksjonen for forskning og samlinger har ca 80 ansatte, organisert i åtte forskningsgrupper, som driver forskning innen naturmangfold og evolusjon. Forskningen dekker både geologi (inkl. paleontologi) og biologi, og de vitenskapelige ansatte har ansvar for å forvalte og utvikle den største vitenskapelige samlingen innen naturhistorie i Norge. Hertil hører også Botanisk hage, som utgjør en egen seksjon med ansvar for å forvalte museets levende samlinger av mer enn 5000 planteslag, både i veksthus og utendørs. NHMs vitenskapelige ansatte bidrar også med undervisning av studenter opptatt til ulike programmer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, veileder masterstudenter, doktorgradsstudenter og postdoktorer, og formidler forskningsbasert kunnskap til publikum gjennom utstillinger, foredrag og populærvitenskapelige medier.

NHMs strategiplan for 2020-2030 «Forstå naturens mangfold» har som mål å heve forskningskvaliteten hvor sammenhengen mellom forskning, utdanning, samlinger og formidling skal ligge til grunn for museets virksomhet. Som ledd i denne satsningen, søker NHM å ansette en etnobotaniker med sterk tverrfaglig kompetanse innen nordisk etnobotanikk.

En viktig forutsetning for å forstå dynamikken i utviklingen av det botaniske artsmangfoldet i Skandinavia er å utforske menneskenes innflytelse på plantemangfoldet fra siste istid til nå. Slik forståelse er kun mulig gjennom kvantitativ og kvalitativ integrering av data fra mange forskjellige fagfelt, inkludert botanikk, aDNA, genomikk, antropologi, arkeologi og lingvistikk.

Det er særlig et ønske om å styrke forskningen som kombinerer museets formidlingsvirksomhet med utviklingen av samlingene, inklusive de levende samlingene i Botanisk hage, og som styrker samarbeidet med de andre universitetsmuseene og botaniske hager.

NHM ønsker en kandidat som har dokumentert evne til å initiere og koordinere forskning med forskere fra mange forskjellige etnobotanisk relevante fagfelt. Erfaring fra forskningssamarbeid med ikke-akademiske partnere er en fordel. Kandidaten må ha en sterk interesse for å benytte museums-samlingene i sin forskning og fortrinnsvis kombinere data fra eksisterende samlinger med nytt innsamlet materiale. Det er et spesielt behov for å styrke forskningsaktiviteten i Botanisk hage og kandidaten vil få tildelt vitenskapelig kuratoransvar for deler av museets levende plantesamlinger og tilhørende databaser. Den som ansettes forventes å initiere samarbeidsprosjekter innen sitt spesialfelt med kolleger både i og utenfor museet og å bidra aktivt til å styrke forskningsmiljøet ved NHM. Personlige egenskaper som kreativitet, evne til å samarbeide og selvstendighet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen botanikk
 • Internasjonal forskningserfaring
 • Solid vitenskapelig produksjon i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
 • Dokumenterte evner til å skaffe ekstern forskningsfinansiering
 • En tydelig forskningsprofil innen etnobotanikk, fortrinnsvis kombinert med bruk av fylogenetiske/fylogeografiske metoder
 • Erfaring med folkeforskning («citizen science»)
 • Erfaring med kuratering av levende plantesamlinger
 • En tydelig visjon for utvikling av egen forskning og forskningssamarbeid med interne og eksterne forskere
 • Undervisningserfaring innen botanikk på alle nivåer innen universitetsutdanningen
 • Universitetspedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke kan dokumentere slik kompetanse, forventes å oppfylle kravene innen to år fra ansettelsen.
 • Dokumentert interesse for og erfaring med populærvitenskapelig formidling på norsk
 • Ledererfaring
 • Personlig egnethet

Det vil bli lagt vekt på både vitenskapelig og utdanningsfaglig kompetanse. Det vises for øvrig til Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO.

Vi tilbyr

 • Lønn fra NOK 643 000 – 840 900 per år avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et spennende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Mulighet for å søke opprykk til professor

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og tidligere stillinger, prosjekttildelinger, undervisnings- og veiledererfaring, arbeid med museumssamlinger og i botaniske hager, populærvitenskapelig aktiviteter og andre faglige kvalifikasjoner og meritter
 • Publikasjonsliste
 • En liste med inntil syv publikasjoner som dokumenter bredde og dybde i søkerens forskningsprofil
 • En forskningsplan som beskriver hovedinnretningen for kommende forskningsprosjekter, hvordan bruken av vitenskapelige samlinger, inkl. levende samlinger i Botanisk hage, inngår i disse og hvordan søkeren kan bidra til forskningssamarbeid internt og eksternt
 • En pedagogisk mappe som redegjør for søkerens utdanningspedagogiske kvalifikasjoner
 • En liste med inntil tre referansepersoner

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet: Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS