Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis Arkeologisk seksjon - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 08.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer.

Museet erforskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv. KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk arkeologi er ledig ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Vi søker en person med kompetanse innen jernalderarkeologi (inkludert vikingtid), med god gjenstandskunnskap og interesse for samlingsarbeid.

Arkeologisk seksjon har forvaltningsansvar for museets samling av nordiske oldsaker, runeinnskrifter og middelalderkunst, samt bergkunst og andre automatisk fredete kulturminner i museumsdistriktet. Vi arbeider for å styrke sammenhengen mellom samfunnsoppgaver i kulturminneforvaltningen og museets prioriterte satsninger (Kulturhistorisk museum – et museum som er tydelig til stede).

Vi søker en arkeolog som evner å sette samlingene inn i en større kulturhistorisk og forskningsmessig sammenheng. Du forventes å kunne lede og initiere forvaltnings- og forskningsprosjekter i tråd med museets satsninger, ta aktivt del i fagmiljøet på museet og delta i annet musealt arbeid (eksempelvis utstillingsproduksjon). Bred faglig tilnærming og evne til helhetstenkning vil bli vektlagt i vurderingen.

Den utlyste stillingen er knyttet til seksjonens løpende oppgaver innen kulturminneforvaltningen. I stillingen inngår 50 % forskningstid og 50 % musealt arbeid, herunder administrasjon. En sentral del av arbeidsoppgavene vil være knyttet til museets store tilvekst av metallsøkerfunn. Planlegging og gjennomføring av utgravningsprosjekter vil også kunne inngå.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Arbeidsoppgaver:

 • Katalogisering og databasearbeid
 • Saksbehandlig og faglig rådgivning
 • Forskning og prosjektutvikling
 • Prosjektledelse
 • Rapport- og utredningsarbeid
 • Veiledning og undervisning
 • Formidling og faglig informasjon til forskere og publikum

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner i nordisk arkeologi
 • Dokumentert kompetanse innen jernalderarkeologi (inkludert vikingtid)
 • God kunnskap om arkeologiske gjenstander
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk. Det forventes at søker kan gjøre offentlig saksbehandling på norsk innen kort tid

Andre kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Sterk motivasjon for stillingen
 • Erfaring fra samlingsforvaltning og/eller kulturminneforvaltning med særlig vekt på katalogiserings- og gjenstandsarbeid
 • Erfaring med databasearbeid og kjennskap til universitetsmuseenes databaser (Gjenstandsbasen)
 • Erfaring fra prosjektarbeid og forskningssamarbeid
 • Potensiale for prosjektinnhenting
 • Internasjonal publiseringsprofil og nettverk
 • Faglig bredde og helhetsforståelse av forskning og musealt arbeid
 • Evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • Kvalifikasjoner innen formidling og samfunnskontakt

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 637 900 - 734 400 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av faglig kompetanse)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Prosjektbeskrivelse/skisse til forskningsprosjekt (se nedenfor)
 • Inntil fem vitenskapelige arbeider (ikke mer enn 500 sider totalt), som anses som særlig relevante for stillingen
 • Kopi av relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk (eller oversatt til engelsk eller skandinavisk). Søknaden skal inneholde informasjon om vitenskapelige kvalifikasjoner og meritter. Ved samforfatterskap skal søkerens bidrag konkretiseres.

Søknaden skal inneholde en skisse til et forskningsprosjekt med utgangspunkt i samlingsarbeid, som viser hvordan samlingene kan mobiliseres i forskning. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimum 5 sider (inntil 15 000 tegn, uten mellomrom), ekskl. litteraturliste.

Vurderingsgrunnlaget vil være søkerens vitenskapelige og faglige kvalifikasjoner, og hvordan søkeren ved hjelp av disse vil kunne bidra til å utløse kunnskapspotensialet i samlingene. Likeså vil søkerens potensial for fremtidig relevant forskning og langsiktig utvikling av fagmiljøet på seksjonen vektlegges. Ved vurdering av vitenskapelig kompetanse vil arbeider fra de fem siste årene bli vektlagt. Originalitet og evne til faglig fornying vil telle mer enn kvantitet.

Som et første ledd i vurderingen vil det brukes en sorteringskomité som vurderer alle søknadene. De best kvalifiserte søkerne vil deretter bli vurdert av en egen bedømmelseskomité. De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og prøveforelesning.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Seksjonsleder Anne Lene Melheim, tlf. +47-22841957 e-post: [email protected]

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: HR-rådgiver Marit Gamst Markussen, tlf: +47-22859758, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS