Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis (20%) i medisin (indremedisin, onkologi eller nevrologi)

Søknadsfrist: 25.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.


Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.


Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.


Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Informasjon - hvordan søke

Det er ledig åremålsstilling som professor II/førsteamanuensis (20 %) i medisin (indremedisin, onkologi eller nevrologi) for en periode på fem år kombinert med hovedstilling som overlege ved Vestre Viken Drammen sykehus HF.

Den kombinerte stillingen er publisert via Vestre Vikens hjemmesider og søknaden sendes elektronisk i Webcruiter. Følg lenke for full utlysningstekst. Webcruiter-ID: 4300640719.

Hovedstilling som overlege ved Drammen sykehus, VVHF kombinert med bistilling som Professor II/førsteamanuensis (20%) ved Institutt for klinisk medisin, UiO

Det er ledig stilling som overlege ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF kombinert med bistilling som Professor II(SKO 8013)/ /førsteamanuensis (SKO 1011) (20%) ved Institutt for klinisk medisin, UiO Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Professoratet er eksternt finansiert ved Drammen sykehus, for inntil 5 år.

Drammen sykehus har områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjoner for henholdsvis 500 000 og 180 000 innbyggere. Vi ønsker å videreutvikle forskning fram mot innflytting i nytt sykehus i Drammen i 2025. Sykehuset har etablerte satsingsområder med aktiv forskning og pågående doktorgradsarbeider innen områdene diagnostikk og behandling av luftveisinfeksjoner, kreftbehandling ved bryst- og lungekreft, hjernesykdommer med fokus på epilepsi og MS samt sekundærprofylakse ved koronar hjertesykdom. Du finner mer informasjon om Vestre Viken på www.vestreviken.no.

For hovedstillingen ved Drammen sykehus gjelder:

Professor II/førsteamanuensis-stillingen knyttes til en hovedstilling som overlege innen ett av våre satsingsområder. Søker må være godkjent spesialist i indremedisin, onkologi eller nevrologi. Det kreves gode norskkunnskaper, og god muntlig og skriftlig formidlingsevne. Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt. Arbeidssted for stillingen er Drammen sykehus.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Nærmere presisering av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og eventuelle andre forhold som det vil bli lagt vekt på ved ansettelse, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse, se instituttets hjemmeside:

https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2020-9984%20Stillingsbeskrivelse%20professor-forsteamanuensis_VV-DS.pdf

Stillingen søkes elektronisk.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

o Søknadsbrev og CV

o Publikasjonsliste (se veiledning)

o Separat liste over inntil 10 publikasjoner som søker ønsker tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst. Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon, og dato for disputas, hoved- / biveileder for hver kandidat, benytt skjema)

o Beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjonero Beskrivelse av administrative/ledelsesmessige kvalifikasjoner

o Beskrivelse av formidlingsmessige kvalifikasjoner

o Liste over attester, arbeider og øvrig dokumentasjon som vedlegges

o Annet: Søkeren bes også om å redegjøre for eventuelle andre kvalifikasjoner som kan ha relevans for stillingen, og opplyse hvilke(t) språk vedkommende behersker i forhold til undervisning.

Du finner nærmere beskrivelse av utforming av søknaden her:

http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Her finner du også orienteringsskriv til søkere, reglement for tilsetting av professor, samt regler om pedagogisk kompetanse.

Henvendelser knyttet til professoratet og elektronisk søknad, kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin, Heidi Falch Ecklund.

Webcruiter-ID: 4300640719

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Britt Elin Eidsvoll (Direktør Drammen sykehus), 911 90 468
  • Heidi Falch Ecklund (Personalrådgiver UiO), 907 30 348 / 22 85 92 27
Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS