LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis innen kvantitativ samfunnsforskning

Søknadsfrist: 16.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen samfunnsvitenskap. Personen som ansettes forventes å spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av kvantitativt orientert forskning ved senteret.

Senteret har i dag tre forskningsgrupper:

 • Karriere, ulikhet og rekruttering
 • Ekspertise, politikk og etikk
 • Profesjonskunnskap og kvalifisering

Den første av disse gruppene domineres av kvantitativt orientert forskning med bruk av registerdata. De andre gruppene bruker også i økende grad kvantitative metoder.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er blant annet ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Den som blir ansatt vil arbeide i et tverrfaglig miljø der forskere og stipendiater har bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, blant annet med registerdata fra SSB.

Vi søker en ambisiøs kandidat som vil styrke vår forskning og undervisning og bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter av høy kvalitet. Det forventes at den som blir ansatt i stillingen har svært høy kompetanse innen kvantitative forskningsmetoder og kan undervise og veilede på ph.d.-nivå innen feltet. I tillegg kreves det kompetanse innen ett eller flere av senterets etablerte forskningsområder.

Les mer om Senter for profesjonsstudier

Les mer om våre forskergrupper

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide og lede forskningsprosjekter på høyt internasjonalt nivå
 • særlig ansvar for senterets kompetanseutvikling i kvantitative metoder, herunder ph.d.-kurs
 • veilede stipendiater
 • formidle forskning til relevante miljøer og den bredere offentligheten
 • delta i undervisningsoppgaver
 • videreutvikle arbeidet med senterets registerdatabase
 • delta aktivt i senterets tverrfaglige forskningsmiljø
 • administrative verv og oppgaver
 • bidra til strategisk utvikling av Senter for profesjonsstudier

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i relevante fagdisipliner, som f.eks. sosiologi, statsvitenskap, økonomi eller psykologi
 • kompetanse på svært høyt nivå i kvantitative forskningsmetoder, herunder erfaring med undervisning og veiledning
 • publikasjoner med relevans for profesjonsstudier eller et av SPS’ forskningsområder
 • faglige og pedagogiske formidlingskvalifikasjoner, evne til å veilede ph.d.-stipendiater
 • evne til prosjektakkvisisjon og til å utvikle og lede forskningsprosjekter
 • evne til samarbeid, miljø- og nettverksbygging

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i et skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • vitenskapelig produksjon, med særlig vekt på publikasjoner fra de siste seks årene (lovbestemte permisjoner ikke medregnet). Det vil bli lagt større vekt på kvalitet og relevans enn på mengden publikasjoner.
 • evne til og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • evne til og erfaring med å etablere og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for fremtidig forskning og for å bidra i senterets fagutvikling
 • erfaring med undervisning og veiledning, fortrinnsvis på master- og ph.d.-nivå
 • gode pedagogiske evner
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • kunne tilrettelegge for tverrfaglig og nyskapende forskning
 • vise initiativ og fleksibilitet
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger
 • kunne lede og arbeide selvstendig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mye rom for forskning i stillingen og deltakelse i et sterkt tverrfaglig forskningsmiljø
 • medlemskap i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • lokalisering i sentrum av Oslo med et rikt og variert kulturtilbud

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for førsteamanuensis i kode 1011, ltr. 60-74 (534 400–702 100 pr. år).

Søknadsprosess

Søknader som tilfredsstiller kravene i utlysningen, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Ved eventuelt intervju vil det måtte oppgis minst to referanser.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved senteret. Ufullstendige søknader og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 16.01.2022

Ref: 21/11737

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS