LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis innen ernæring – brobyggerstilling mot sykepleie

Søknadsfrist: 10.02.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen ernæring.

Les mer om fakultetet og instituttet på våre nettsider.

En viktig del av instituttets virksomhet er å jobbe tverrfaglig og dra veksler på tvers av fagområdene ved instituttet. Vi søker deg som ivrer for tverrfaglighet, blir inspirert av å finne løsninger, avdekker behov for og fremmer ernæringsfaget i helsefaglige profesjonsutdanninger med særlig fokus på sykepleie. Stillingen er en brobyggerstilling mellom ernæring og sykepleie der du underviser studenter i begge fagmiljøer, og har forskningen knyttet til ernæringsmiljøet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede på bachelorprogrammet i sykepleie, masterspesialiseringene i ernæring og ev. etter- og videreutdanninger
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • bidra til faglig koordinering av ernæringsfaget inn mot sykepleiefaget
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern
 • finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • ha kontakt med yrkesfeltet

Kvalifikasjonskrav

Du må ha

 • doktorgrad innen ernæring
 • master i klinisk ernæring med autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog
 • dokumenterbar erfaring med tverrfaglig arbeid
 • erfaring med undervisning og veiledning i ernæringsfaget
 • erfaring med å utvikle og koordinere studieemner på bachelor- og/el. masternivå
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og på et skandinavisk språk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse, se OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi vil legge vekt på følgende:

 • erfaring med tverrfaglig arbeid opp mot sykepleiefaget
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • kompetanse innen klinisk praksis og -forskning på sentrale temaer som antropometri, kostholdsforskningsmetoder, markører for ernæringsstatus, sårbare grupper og underernæring
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Siden du i denne stillingen vil jobbe med fagutvikling, er det viktig å kunne tenke nytt, håndtere usikkerhet, være løsningsorientert, bidra til å avdekke behov for faglig innhold i undervisningen og ha struktur i arbeidet. Vi ønsker at du har engasjement for faget, er initiativrik, glad i studenter og har gode pedagogiske evner.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppen Samfunnsernæring (Samfunnsernæring - OsloMet) og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles og dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadsfrist: 10.2.21

Ref: 21/00460

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS