Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 24.05.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag er det ledig 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk med oppstart 1.august 2020. Det er ønskelig med kunnskaper om de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen og videregående skole, med vekt på design, kunst og håndverk samt drama.

Institutt for estetiske fag har ca. 600 studenter og 50 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet.

Vi ønsker deg som brenner for pedagogikk og som ser verdien av å arbeide i et tverrfaglig miljø der praktiske og estetiske fag står sentralt. Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på bachelornivå ved faglærerutdanning i design, kunst og håndverk og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for både Design, kunst og håndverk samt Drama- og teaterkommunikasjon. Det kan også være aktuelt med undervisning og veiledning på masternivå.

Instituttet arbeider aktivt med forskning og utviklingsarbeid. Det er etablert forskningsgrupper ved instituttet og det forventes at du går aktivt inn i, og deltar i forskningsgruppenes aktiviteter og satsninger, samt bidrar i instituttets eksternfinansierte virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og veiledning knyttet til faglærerutdanningen og PPU
 • oppfølging og veiledning av studenter i praksis
 • fou-aktivitet, publisering og formidling av forskningsresultater
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører
 • emneansvar og annet faglig administrativt arbeid i team
 • veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet kan være aktuelt

Annet faglig og administrativt arbeid i team er også en del av stillingens ansvarsområder. Noe undervisning kan være samlingsbasert på kveldstid og i helger.

Kvalifikasjonskrav

 • for førsteamanuensis kreves doktorgrad innen relevant pedagogisk område
 • for førstelektor kreves hovedfag eller master innen relevant pedagogisk område og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • kjennskap til ulike læreplanreformer i skoleverket samt Fagfornyelsen erfaring med undervisning i estetiske fag i grunnskole og/eller videregående skole og/eller kulturskole
 • kunnskap om skikkethetsvurdering
 • meget god digital kompetanse
 • erfaring med studentaktive læringsformer og praksisnær undervisning
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på kjennskap og erfaring fra skoleverket og kunst- og kulturfeltet. Det er også ønskelig at du har erfaring med undervisning- og veiledning fra høyere utdanning. Instituttet arbeider aktivt med å ta i bruk digitale løsninger i undervisningen og tilrettelegging for studentaktive læringsformer. Erfaringer og kunnskaper innen området vil bli vektlagt.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • positiv og inkluderende
 • evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt
 • evne til å ta beslutninger og å være løsningsorientert

OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • et spennende arbeidsmiljø i en praktisk og estetisk kontekst ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1011 Førsteamanuensis / 1198 Førstelektor, ltr. 60 – 74, dvs. kr. 532 300 – 691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Liv Klakegg Dahlin, studieleder, 67 23 87 73 / 99 71 71 99
 • Eirin Sæther, instituttleder, 67 23 63 18 / 41297179

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Søk på stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/03609

Kontakt

 • Liv Klakegg Dahlin, 67 23 87 73
 • Eirin Sæther, 67 23 63 18

Søknadsfrist: 24.05.2020

Søk på stillingen