Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis - 20 % stilling i medisin (psykiatri) ved UiO kombinert med stilling som overlege ved OUS

Søknadsfrist: 12.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 6000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionsykehus for innbyggere i Helse sør-øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 23 000 ansatte og har et budsjett på ca 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Enhet voksenspykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, er det ledig stilling som professor II /førsteamanuensis i 20 % i medisin (psykiatri). Den akademiske bistillingen er knyttet til hovedstilling som overlege i Utdanningsteam, Stab fag og kvalitet, Oslo universitetssykehus HF.

Det er ledig fast overlegestilling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 8013/førsteamanuensis SKO 1011 (20 % -stilling) i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, pasient- og pårørendeopplæring, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionnivå. Klinikken har en betydelig utdanningsvirksomhet, som omfatter både bidrag til grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning. Fra høsten 2018 er det opprettet et eget utdanningsteam knyttet til klinikkens fagstab. Den aktuelle stillingen vil ha spesifikt ansvar for forskningsdelen av den felles kompetansemodulen i LIS-utdanningen for både voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, samt for veiledning, rådgiving og koordinering av forskeropplæring i Klinikk psykisk helse og avhengighet. Stillingen vil også ha ansvar for oppfølging av organisering av praksistjeneste for medisinstudenter ved Klinikk psykisk helse og avhengighet intern på OUS. Det forutsettes at vedkommende driver aktiv forskning innenfor ett av klinikkens forskningsområder, som grunnlag for sin undervisningsaktivitet både i hovedstillingen i OUS og i bistillingen på UiO.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin. Det kreves full undervisningskompetanse i voksenpsykiatri for bistillingen.
 • Minst fem års arbeidserfaring som spesialist
 • Omfattende undervisningserfaring, inkludert erfaring med forskningsutdanning/veiledning
 • Erfaring med utdanningsrelatert prosjektledelse/deltakelse er ønskelig.
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Søker må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med store utviklingsmuligheter
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter stillingens kvalifikasjoner

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen: Se her

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over ti publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for ph.d.-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved-/biveileder for hver kandidat). Benytt skjema
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, maks. 10 MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: Veiledninger

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til:

 • Personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Kine Yttersian, e-post: [email protected], tlf. 22859226

Søknader sendes elektronisk via Webcruiter

Hvordan søke

Stillingen er publisert via OUS. For å se hele stillingsannonsen og søke stillingen, trykk her

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om søknadsprosessen:

Søk på stillingen