LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis samfunnsvitenskapelig fagområde

Søknadsfrist: 16.11.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.


Nordområdesenteret som er et internasjonalt senter som organisatorisk er knyttet til Handelshøgskolen Nord universitet. Det ble etablert i 2007 som et kunnskaps- og kompetansesenter knyttet til nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene. Senteret har utviklet nære og forpliktende samarbeid med institusjoner nasjonalt og i mange land, ikke minst i Russland, Ukraina, Kina, Norden, USA og Canada.


Nordområdesenteret skal gjennom forskning, utdanning og dialog bidra til utvikling og formidling av kunnskap om mulighetene for verdiskaping i nordområdene. Kunnskapen utvikles i samarbeid med næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Totalt er 25-30 personer knyttet til Nordområdesenteret i hel- eller delstillinger og gjennom prosjekter


Les mer: www.nord.no/NOS

Er du interessert i hva som skjer i nordområdene og ønsker å bidra?

Om stillingen

Ved Nordområdesenteret er det ledig stilling som førsteamanuensis innen det samfunnsvitenskapelige fagområdet. Stillingene skal bidra til å styrke forskning og utdanning knyttet til utviklingen av nærings- og samfunnslivet i nordområdene.

Nordområdesenteret har en helhetlig tilnærming til nordområdene og bidrar til forskning og utdanning innen et bredt spekter av fag og faglige tilnærminger som økonomi, styring og ledelse. Senteret er involvert i mange ulike utdanningsprogram f.eks. mastergradsprogrammet i «Global Magement», MBA med fokus på nordområdene, Executive MBA innen Energy Management, Business Practice in Norway and Russia og i ulike PhD kurs.

Stillingen har kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning
 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter
 • Videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud knyttet til nærings- og samfunnsutviklingen i nordområdene
 • Bidra i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • Videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere knyttet til nordområdene
 • Initiere ny forskning med relevans for nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Tidligere relevant forskning innenfor nordområderelaterte tema
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner, bruk av digitale verktøy
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Som ansatt, får du være med på å forme Nordområdesenteret som et viktig internasjonalt orientert senter for utvikling og formidling av kunnskap om nærings- og samfunnsutviklingen i nord. Arbeidsoppgavene er mange og spennende, og det er store utviklingsmuligheter ved Nord universitet.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • direktør ved Nordområdesenteret, professor Frode Mellemvik, [email protected], tlf: +4791560270
 • forskningskoordinator ved Nordområdesenteret, professor Anatoli Bourmistrov, [email protected], tlf: +4790956042.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 16.11.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuelt prøveforelesning.

Ref.nr. 30098627

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS