Ledig stilling ved Lovisenberg diakonale høgskole

Førsteamanuensis - undervisning og forskning i sykepleie

Søknadsfrist: 31.08.2020

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole søker førsteamanuensis med faglige og personlige ambisjoner som vil bidra til å styrke undervisning og forskning i sykepleie.

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Høyskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St.Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider [email protected] for nærmere informasjon.

Lovisenberg diakonale høgskole har utviklet og implementerer nå en helt ny studieplan for bachelorutdanningen i sykepleie med oppstart høsten 2020. Utdanningen er kunnskapsbasert, verdibasert og praksisnær med særlig oppmerksomhet på mennesker i en krevende livssituasjon. Studietilbudet er utviklet for å møte befolkningens og samfunnets behov for sykepleie og for å sette sykepleiere i stand til å håndtere utfordringer og finne løsninger i dagens og morgendagens helsetjeneste. Implementering og konsolidering av Studieplan 2020 er et prioritert område i avdeling for bachelorutdanning. Videre er det et mål å styrke forskning, utvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi legger vekt på å tilby forskningsbasert utdanning, både med hensyn til pedagogiske metoder og faglig innhold.

Avdeling for bachelorutdanning består av i overkant av 40 faste ansatte og ledes av instituttleder og to studieledere. Våre faglig ansatte er høgskolelektorer, førstelektorer, førsteamanuensiser, professorer og dosent. Vi har 700 aktive studenter i bachelorprogrammet i sykepleie. LDH kan vise til gode resultater, med lavt frafall og høy studenttilfredshet.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Forskning og formidling av sykepleierelatert kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere, designe og søke finansiering av forskningsprosjekter med relevans for sykepleieutøvelse og sykepleierutdanning
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere emner innen studieprogrammet som emneansvarlig eller medlem av emneteam
 • Veilede studenter innen akademisk arbeid på bachelor- master- og ph.d.-nivå
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere egen undervisning
 • Bidra i LDHs strategiske arbeid

Kvalifikasjoner

 • Ph.d. innen sykepleievitenskap, helsefag eller annet relevant fagområde
 • Autorisert sykepleier
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 20 studiepoeng) eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Erfaringer og ferdigheter

 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Evne til og erfaring med å undervise studenter ved bruk av ulike studentaktive pedagogiske metoder, åpen for å ta i bruk nye og digitaliserte metoder
 • Kjenner gjerne til Constructive alignment, ICNP, AssCE og «peer-learning»
 • Gjerne erfaring med og/ eller oppdatert kunnskap om sykepleieutøvelse i kommunehelsetjenesten, særlig innen hjemmebaserte tjenester
 • Har interesse for eller kompetanse innen teknologi og innovasjon
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk språk og engelsk

Egenskaper

Strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, sine medarbeidere og LDH. Er endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • FOU-tid
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 31.08.2020

Søk stillingen