LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor innen intensivsykepleie

Søknadsfrist: 23.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet er i ferd med å bygge opp en av landets beste sykepleierutdanninger og et ledende kompetansemiljø innen sykepleiens fagområder. Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen intensivsykepleie. Det er mulig å søke på deler av stillingen, og vi ber da søkere spesifisere ønsket stillingsandel.

Stillingen vil primært være tilknyttet mastergradsstudium og videreutdanning i intensivsykepleie.Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen vil også kunne bli aktuelt.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved instituttet med åtte forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få 35% forskningstid.

Les mer om fakultetet og instituttet på vår nettside.

Dine arbeidsoppgaver og ditt ansvar vil være å

 • undervise og veilede på videreutdannings-, master- og ph.d. -nivå, og følge opp intensivpleiestudenter i praksis
 • bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • samarbeide med praksisfeltet
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid innen intensivsykepleie
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og/eller internasjonale samarbeidspartnerebidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • doktorgrad/førstelektorkompetanse innen relevant fagområde for intensivsykepleievidereutdanning i intensivsykepleie
 • nyere klinisk erfaring innen intensivsykepleie
 • erfaring med undervisning og/eller veiledning fra høgskole-/universitetsnivå
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • god digital kompetanse

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Det er en fordel om du har

 • erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • pedagogiske evner

Vi ønsker deg som

 • kommuniserer og samarbeider med studenter og kolleger, og bidrar positivt til arbeidsmiljøet
 • jobber selvstendig, samarbeider i team og viser fleksibilitet
 • har stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • inspirerer og veileder kandidater og kollegaer

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med en mangfoldig studentgruppe
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500-702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til komitéen, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 23. januar 2022

Ref: 21/12479

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS