LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / universitetslektor innenfor velferdsteknologi og universell utforming av IKT

Søknadsfrist: 30.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden fire forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Les mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en midlertidig stilling (100%) fra 01.08.2021 til 30.06.2023 med mulighet for forlengelse som førsteamanuensis/universitetslektor i velferdsteknologi og universell utforming av IKT.

Det forventes at kandidaten vil undervise i en rekke emner på bachelor- og masternivå, og innenfor livslang læring, samt veilede bachelor og masterstudenter.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • planlegge, utvikle og levere emne på bachelor- og masternivå og innenfor OsloMets etter -og videreutdanningstilbud. Dette inkluderer undervisning, veiledning og vurdering
 • aktivt bidra til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og resten av OsloMet
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdanningene

Kvalifikasjonskrav for førsteamanuensis:

 • PhD innenfor et fagfelt relevant til velferdsteknologi eller universell utforming av IKT.
 • For søkere til førsteamanuensis-stillingen kreves dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen velferdsteknologi eller universell utforming av IKT.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Gode ferdigheter i norsk eller et skandinavisk språk er en fordel.

Kvalifikasjonskrav for universitetslektor:

 • For universitetslektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innenfor et fagfelt relevant til velferdsteknologi eller universell utforming av IKT. Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Gode ferdigheter i norsk eller et skandinavisk språk er en fordel.

Vi vil legge vekt på:

 • søkerens fagprofil opp mot undervisningsbehov ved instituttet
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademiker
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected].

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74 , dvs kroner 535 200 – 694 400 pr. år eller 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs kroner 458 900 – 597 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 30.05.2021

Ref.no: 21/04376

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS