LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor i samfunnsfag

Søknadsfrist: 08.12.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag med ansettelse 01.01.21-30.06.21.

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her.

Den utlyste stillingen er tilknyttet samfunnfagsseksjonen, som omfatter 12 ansatte, inkludert tre stipendiater. Seksjonen underviser i hele instituttets utdanningsportefølje, og er tungt involvert i instituttets satsninger for økt studentutveksling og tettere samarbeid med praksisfeltet gjennom Universitetsskoler og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP). Seksjonen har etablerte forskningsmiljøer innen skolefaget samfunnsfag i alle tre fagtradisjoner: historie, samfunnskunnskap og geografi. Kritisk tenkning er et nåværende og framtidig satsningsområde for seksjonen. Seksjonen har et nært og godt kollegialt felleskap, med et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede (fysisk og digitalt) på bachelor- og masternivå, samt på etter- og videreutdannings-tilbud (EVU)
 • følge opp studenter i praksis
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende i samfunnsgeografi eller i andre fag som er relevante for fagområdet geografi i grunnskolens samfunnsfag.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i samfunnsgeografi eller i andre fag som er relevante for fagområdet geografi i grunnskolens samfunnsfag og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor i samfunnsgeografi eller i andre fag som er relevante for fagområdet geografi i grunnskolens samfunnsfag kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i samfunnsgeografi eller i andre fag som er relevante for fagområdet geografi i grunnskolens samfunnsfag.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og/eller erfaring fra skolefaget samfunnsfag
 • kjennskap til og/eller erfaring fra lærerutdanning
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

 • Studieleder Dragana Surkalovic, mobil 414 59 838/e-post: [email protected]
 • Seksjonsleder Anders Granås Kjøstvedt, telefon 67 23 76 25

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60 til 74 (kr 532 300- til kr 691 400- per år), og som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51 til 66 (kr 456 400,- til kr 594 400,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS