Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i samfunnsfag

Søknadsfrist: 28.05.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en – 1 – midlertidig 50% stilling (kan økes til 100%), som førsteamanuensis/ førstelektor i samfunnsfag for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og har en sentral beliggenhet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

Les mer om fakultetet og instituttet.

Les mer om våre forskergrupper.

Seksjon for samfunnsfag er en fagseksjon som betjener en rekke ulike arbeidsoppgaver. Den utlyste stillingen vil primært være knyttet til undervisning og veiledning i samfunnsfag på barnehagelærerutdanning (BLU). Arbeidsoppgavene er knyttet til undervisning og veiledning på bachelorprogrammet, men kan også knyttes til oppgaver i master- og oppdragsporteføljen. Denne midlertidige 50% stillingen vil kunne økes til en midlertidig 100% stilling dersom den som ansettes, har kompetanse innen feltet barnehageledelse.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede i samfunnsfaglige temaer på bachelor- og masternivåene, samt på etter- og videreutdanninger
 • utføre oppdragsvirksomhet rettet mot barnehagesektoren
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid, publisering og formidling av forskningsresultater
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Instituttet har samlings- og nettbasert undervisning som satsingsområde. Den som ansettes, må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjonskrav:

 • For midlertidig ansettelse i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i samfunnsfag kreves doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i aktuelle fagområder knyttet til samfunnsvitenskapelige faget.
 • Søkeren må dokumentere god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • undervisningserfaring på bachelor- og masternivå
 • veiledningserfaring på ulike nivåer
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra barnehagefeltet
 • kjennskap til og/eller erfaring fra barnehagelærerutdanningen
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

I tillegg vektlegger vi:

 • kunnskap og kompetanse om grunnleggende samfunnsforståelse og sentrale samfunnsrelaterte temaer som blant annet kulturelt sammensatte samfunn, velferdsstaten, likestilling, organisasjonsteori og ledelsesteori
 • evne til faglig og eventuelt tverrfaglig samarbeid
 • innsikt i kompetanseutvikling for barnehagefeltet
 • forskningskvalifikasjoner og erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagesektoren

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/04220

Logg inn og søk stillingen

Kontakt

Søknadsfrist: 28.05.2020