LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor i anestesisykepleie

Søknadsfrist: 08.04.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor, for tiden tilknyttet videreutdanning og master i anestesisykepleie. En lavere stillingsandel kan være mulig, gjerne i kombinasjon med relevant klinisk stilling. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen vil kunne påregnes.

Vi søker deg som har et sterkt ønske om å være med og utvikle anestesisykepleie, og som ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter, samt utvikle forskning innen fagområdet. Vi er i ferd med å utarbeide en master i spesialsykepleie der anastesisykepleie er ett av fagområdene sammen med kardiologisk sykepleie, akutt-, barne-, intensiv-, operasjonssykepleie (ABIO).

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Vi har en nyetablert forskningsgruppe innen ABIO og paramedic med navnet Akutt kritisk syke og skadde pasienter. Fakultet for helsevitenskap har to Ph.D.-programmer.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på videreutdanning-, master- og evt. Ph.D.-nivå, og følge opp anestesisykepleiestudenter i praksis
 • bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid innen anestesisykepleie
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • samarbeide med praksisfeltet
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning på førstestillingsnivå
 • mastergrad/videreutdanning i anestesisykepleie
 • klinisk erfaring innen anestesisykepleie
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende, og praktisk pedagogisk kompetanse.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For stilling som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan søkere med kompetanse som universitetslektor og med ønske om en utvikling i akademia, bli vurdert. Det er da aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering til førstenivå for fast ansettelse innen tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1). Det må legges en tydelig plan for hvordan man kan nå førstekompetanse ila. tre år. Stipendiater som er i sluttfasen av Ph.D.-studiet, oppfordres til å søke.

Det er ønskelig at du har

 • erfaring med undervisning og/eller veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kunnskapsformidling
 • har pågående forskningsaktivitet og nyere vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet anestesisykepleie
 • personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi ønsker deg som

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • er løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er initiativrik og fleksibel
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • legg ved inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, [email protected]

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskingsmiljø
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 per år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 458 900-597 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 08.04.21

Ref. nr.: 21/02928

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS