LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor, alternativt universitetslektor, i IKT / Digital kompetanse

Søknadsfrist: 25.10.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - OsloMet) er det ledig inntil to 100 % midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor, alternativt universitetslektor, i IKT/digital kompetanse med ansettelse 01.08.22-31.07.23.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU, har ca. 3500 studenter og rundt 230 ansatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltakelse i nasjonal satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Instituttet bidrar også inn på fakultetets doktorgradsprogram i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har en stor FoU-virksomhet innenfor sitt ansvarsområde og leder flere eksternfinansierte forskningsprosjekter.

De utlyste stillingene er tilknyttet seksjon for digital kompetanse. Seksjonen består i dag av 18 ansatte, inkludert 5 stipendiater. Seksjonen har etablert en forskergruppe Digitale læringsarenaer som deltar i og leder store forskingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen underviser innenfor alle områder av digital kompetanse i hele instituttets utdanningsportefølje og Masterstudiet Digitalt læringsdesign er en del av seksjonens portefølje. Seksjonen er også tungt inne i Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp), og i opplæring av kollegaer. Seksjonen har et godt kollegialt felleskap og godt arbeidsmiljø.

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupperHER

Arbeidsoppgaver og ansvar

Hoveddelen av stillingen, 83%, går til utdanningsrelaterte arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning, faglig-administrative oppgaver, oppdragsvirksomhet i samarbeid med skolefeltet osv.). 7% av stillingen går til møtevirksomhet på instituttet, og 10% av stillingen til faglig egenutvikling. UF-ansatte i midlertidige stillinger skal normalt ikke tildeles FoU-tid det første ansettelsesåret.

Stillingen innebærer følgende arbeidsoppgaver:

 • å undervise og veilede (fysisk og digitalt) på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
 • å følge opp studenter i praksis
 • å bidra i instituttets samarbeid med skolefeltet (kontakt med praksis- og universitetsskoler, desentralisert kompetanseutvikling osv.)
 • å utføre faglig-administrative oppgaver
 • å veilede kollegaer på instituttet og fakultetet i IKT og digital kompetanse
 • å aktivt bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger, samt OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i IKT/digital kompetanse eller tilsvarende.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i IKT/digital kompetanse eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor i IKT/digital kompetanse kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i IKT/digital kompetanse eller tilsvarende.
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i IKT/digital kompetanse.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, dansk eller svensk og på engelsk. Søkere som ikke har norsk, dansk eller svensk som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • god kompetanse innen IKT og digitalt støttet pedagogikk
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og/eller erfaring fra skolen og/eller lærerutdanning
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen.
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, inkl. evt. publikasjonsliste
 • attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (543 500-702 100 kroner per år), universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (468 300-604 700 kroner pr. år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/10589

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS