Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettssosiologi

Søknadsfrist: 10.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for kriminologi og rettssosiologi er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er Norges eneste fagmiljø for forskning og utdanning i kriminologi og rettssosiologi og er et nytenkende, forskningssterkt og kreativt miljø som består av en ny generasjon kriminologer og rettssosiologer som sammen med en liten, men stabil administrasjon administrerer fire studieprogrammer i tillegg til en økende mengde eksternfinansierte forskningsprosjekter. Instituttet har ca. 45 ansatte og 500 studenter.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi er det ledig 1 stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettssosiologi. Søkere med professorkompetanse kan etter ansettelse be om å bli vurdert for professorkompetanse.

Instituttet ønsker å ansette en førsteamanuensis med en innovativ, aktiv og sterk forskerprofil, som allerede er en ledende forsker eller har potensial for forskning på internasjonalt nivå. Vi ønsker særlig kandidater som kan bidra til forskningsbasert undervisning i rettssosiologi, og som kan bistå med planlegging og utvikling av rettssosiologiemnene ved instituttet. Dette forutsetter forsknings- og undervisningskompetanse i rettssosiologi på førsteamanuensisnivå. Vi ber derfor om at søkerne bekrefter og dokumenterer hvorvidt og hvordan de anser seg selv kvalifiserte på førsteamanuensisnivå, særlig med hensyn til undervisning og veiledning på fakultetets og instituttets rettssosiologiemner.

Kandidatenes evner til å bidra til undervisning og forskning i kriminologi vil også vurderes, og bør beskrives i søknaden. Dette gjelder også søkernes kompetanse innenfor samfunnsvitenskapelige metoder.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5 % undervisning, veiledning og eksamensarbeid på alle nivåer, 47,5 % forskning, forskningsledelse og prosjektutvikling, og 5 % administrasjon.

Vurderingsgrunnlag

Søkerne vil bli vurdert etter dokumentert erfaring med og potensial for forskning og undervisning så vel som erfaring med og potensial for administrative oppgaver og formidling. Ettersom forskning, undervisning og administrasjon ofte krever samarbeid legges det vekt på at kandidaten har en kollegial tilnærming og praksis. Vitenskapelig produksjon av høy kvalitet vil tillegges særlig vekt.

I vurderingen av søkerne vil forskning, publiseringsvirksomhet, undervisning og søkernes potensial for videre forskning og bidrag til instituttet bli tillagt vekt.

I vurderingen av publiseringer vil originalitet, kvalitet og relevans for rettssosiologi tillegges vekt.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen forutsetter vitenskapelig kompetanse på førsteamanuensisnivå i rettssosiologi. Dette innebærer:
  • norsk doktorgrad i rettssosiologi eller i et tilsvarende fagområde
  • tilsvarende utenlandsk utdanning likeverdig med norsk doktorgrad i rettssosiologi eller tilsvarende fagområde, eller
  • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert evne til å bidra til utviklingen av rettssosiologifeltet gjennom forskning, publikasjoner og undervisning
 • Dokumentert evne og kunnskap innenfor samfunnsvitenskapelig metode
 • Pedagogiske evner og formell pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter ansettelsen
 • Undervisningsevner er et viktig moment i vurderingen av søkerne. Søkerne må kunne undervise i fakultetets rettssosiologiemner, og helst også i kriminologi
 • Arbeidsspråket og det primære undervisningsspråket ved instituttet er norsk, og kun enkelte av valgemnene tilbys på engelsk. Søkerne må ha akademiske forutsetninger for undervisning, veiledning og eksamensarbeid i de obligatoriske emnene ved instituttets studieprogram på et av de skandinaviske språkene (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene ved tidspunkt for tiltredelse

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn i stilling som førsteamanuensis NOK 728 100 – 839 900 (ltr. 75 – 80)
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, i tillegg til Oslos familievennlige miljø med flerfoldige muligheter for kultur- og utendørsaktiviteter

Søknaden skal inneholde

Søkerne må sende inn følgende vedlegg med den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev. Brevet bør inneholde en kort redegjørelse for søkerens akademiske profil og hvordan søkeren ser for seg å bidra til utviklingen av forskningen og undervisningen ved instituttet. Søkerne bør som et minimum dokumentere hvorvidt og hvordan de anser seg selv kvalifisert i rettssosiologi på førsteamanuensisnivå, særlig med hensyn til undervisning og veiledning i fakultetets og instituttets rettssosiologiemner
 • Relevant pedagogisk og øvrig erfaring skal dokumenteres i en pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus studentenes læring, utvikling over tid, en forskningsbasert tilnærming til undervisning og læring og en kollegial holdning og praksis). Se mer her.
 • CV, med beskrivelser av utdanningsbakgrunn, tidligere ansettelsesforhold, pedagogisk og administrative erfaringer, formidlingserfaring, erfaring fra prosjektsøknader og -ledelse, samt andre kvalifiserende erfaringer
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon
 • PhD-diplom
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
 • Navn, kontaktdetaljer og beskrivelse til deres relasjon til søkeren for minst 2 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. All dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitenskapelige arbeider er ikke inkludert på dette stadiet. En sorteringskomite vil invitere et begrenset utvalg kandidater (kortliste) til å sende inn inntil 7 vitenskapelige arbeider som kandidatene ønsker vurdert i vurderingsprosessen (et doktorgradsarbeid eller en monografi vil telle som 3 publikasjoner i denne sammenheng).

I vurderingen av kompetente søkere vil samtlige kriterier ovenfor eksplisitt bli adressert og vurdert.

Intervjuer og prøveundervisning vil benyttes i vurderingsprosessen. Både intervjuene og prøveundervisningen vil kunne gjennomføres via en digital løsning.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO, Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Instituttleder Helene Gundhus

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Personalrådgiver Andreas Mobråthen

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS