LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førstelektor / førsteamanuensis i digital markedsføring

Søknadsfrist: 20.04.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Institutt for markedsføring har om lag 40 ansatte og et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag. Vi har 1600 studenter fordelt på bachelorstudier innen salgsledelse, merkevareledelse, forretningsutvikling, digital markedsføring, serviceledelse, reiseliv og hotelledelse, og masterstudium i markedsføringsledelse. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, flere forskergrupper, og jobber kontinuerlig med å utvikle fag og forskning.

Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing, som i dag også inkluderer institutt for kommunikasjon og institutt forledelse og organisasjon. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Vi har en 100 % prosent stilling ledig som førstelektor/førsteamanuensis innen digital markedsføring ved Institutt for markedsføring. Ønsket oppstartsdato: 1. september 2021, etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker som førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter

Krav til søker som førstelektor 

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling 
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå 
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt 

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av en sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis eller førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Det er ønskelig med:

 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk
 • Forskningserfaring innenfor fagområdet

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Gode pedagogiske og kommunikative evner
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima gjennom gode samarbeidsevner

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt (søker har anledning til å levere inntil 10 vitenskapelige arbeider/publikasjoner)
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 20. april 2021

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen? Ta kontakt med Ingunn Elvekrok, instituttleder, 97673697

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS