LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 30.06.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Mohnsenteret er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om og for nyskaping til bruk i utdanning og regional næringsutvikling. Gjennom forskning og tette samarbeidsrelasjoner til regionalt nærings- og samfunnsliv, bidrar Mohnsenteret til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet.

Senteret koordinerer også et mastergradsprogram i Innovasjon og entreprenørskap og har en sentral rolle i Høgskulen på Vestlandet sitt arbeid med entreprenørskap blant studenter og ansatte. Mohnsenteret er et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø som er i positiv utvikling. Senteret har for tiden 18 tilsatte.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling er det ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap

Om stillingene:

Ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling er det ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis i innovasjon og entreprenørskap.

Arbeidssted for stillingene vil være campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

De som tilsettes vil bli involvert i senterets arbeid med å utvikle og anvende forskningsbasert kunnskap om innovasjon og entreprenørskap. Her inngår blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og veiledning innenfor temaene innovasjon og entreprenørskap, primært på masternivå. Det vil også være aktuelt å bidra på PhD-nivå.
 • Delta i pågående eksternfinansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter ved senteret
 • Bidra til utvikling av nye forskningsprosjekter sammen med fagmiljøet ved senteret og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Avlagt PhD-grad innenfor fagområde med relevans for den utlyste stillingen
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og på engelsk
 • Søkere som ikke mestrer norsk eller annet skandinavisk språk, må gjennomføre norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdato

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Innsikt i innovasjons- og entreprenørskapsprosesser i organisasjoner og bedrifter, med et særlig fokus på ansvarlig innovasjon
 • Innsikt i problemstillinger knyttet til bærekraftig regional omstilling
 • Forskningsformidling i form av internasjonale publikasjoner (publikasjoner siste 5 år vil bli vektlagt)

Personlige egenskaper:

 • Sterkt faglig engasjement
 • Evne til å ta faglige initiativ
 • Selvstendig og ansvarlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til formidling

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis.
 • Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS