LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen bioingeniørfag

Søknadsfrist: 16.01.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkerutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forskning, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger.

Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Om stillingene:

Ved Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag er det ledig to faste stillinger som førsteamanuenis/førstelektor/høgskolelektor innen bioingeniørfag. Ansvars- og arbeidsområdet blir i hovedsak undervisning, veiledning, fagutvikling og forskning innenfor bioingeniørfag.

Arbeidssted er Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Undervisning innenfor utdanningens bioingeniørfaglige emner
 • Den ene stillingen vil ha et særlig ansvar for bioingeniørutdanningens samfunnsvitenskapelige emner
 • Veiledning av studentene på laboratoriekurs, samt delta i organisering av instituttets aktuelle laboratorier
 • Deltakelse i praksissamarbeid og oppfølging av studenter i ekstern praksis
 • Veiledning av studenter i bachelorprosjekt
 • Deltaking i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved utdanningen
 • Arbeidsoppgaver innen forskning og utvikling relatert til fagområdet
 • Enkelte administrative oppgaver tilknyttet utdanningen

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Stillingsinnehavere bør være utdannet bioingeniør og det vil telle positivt om vedkommende har klinisk bioingeniørfaglig erfaring
 • For ansettelse som førsteamanuensis må søker ha fullført doktorgrad innenfor relevant fagområde. For ansettelse som førstelektor må søker ha kompetanse på nivå med norsk doktorgrad, og med tilsvarende relevanskrav som for førsteamanuensis. For ansettelse som høgskolelektor må søker ha hovedfag/mastergrad innen relevant fagområde
 • Undervisningen gis på norsk. God skriftlig og muntlig norsk eller skandinavisk språkkunnskap er derfor påkrevd
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring og/eller formell kompetanse innen undervisning og veiledning av studenter
 • Relevant arbeidserfaring vil telle positivt

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til formidling vektlegges og vil bli vurdert basert på prøveforelesning

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Geir Martin Førland, tlf 55 58 76 23e-post [email protected]

2) Førsteamanuensis Line Wergeland tlf 55 58 55 08e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS