Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor innen helsevitenskap eller samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 25.05.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-programmene "Helse, funksjon og deltakelse" og «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (Responsible Innovation and Regional Development – RESINNREG).


Fakultetet har en vitenskapelig forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi omkring 60 ansatte og 580 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfaglige videreutdanninger. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamananuensis/ førstelektor i helsevitenskap eller samfunnsvitenskap ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Om stillingen:

Stillingen er lagt til fagseksjon bachelor ergoterapi, men den tilsette må beregne å ha arbeidsoppgaver også lagt til fagseksjon tverrfaglig og EVU. Fordeling av arbeidsoppgaver kan bli 50/50 ved de to fagseksjonene. Ved fagseksjon for tverrfaglig master og EVU driftes Master in Healthy Ageing and Rehabilitation, som er en nystartet heltids, tverrfaglig, engelskspråklig og hovedsaklig e-læringsbasert mastergrad. Ved fagseksjon i ergoterapi driftes bachelorprogram i ergoterapi og på sikt masteremner i ergoterapi. Dette innebærer både campusbaserte og e-læringsbaserte arbeidsoppgaver.

Arbeidssted er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Teoretisk og praktisk undervisning knyttet til fagområdet aktiv aldring og rehabilitering, inkludert ferdighetstrening og simulering
 • Forskning- og utviklingsarbeid, publisering og formidling innen fagområdet gerontologi og rehabilitering
 • Utvikling av og ansvar for emner på både bachelor -og masternivå, hvor både digitalisering/e-læring og klasseromsundervisning kan være aktuelt
 • Vurderings- og sensurarbeid knyttet til arbeidskrav og eksamener
 • Veiledning av masteroppgaver og andre studentoppgaver
 • Fagadministrative oppgaver, koordinering av studier, internasjonaliseringsarbeid og samhandling med eksterne partnere både nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i utvikling av forskingsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Avlagt PhD-grad innen helsevitenskap eller samfunnsvitenskap, eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse innen disse vitenskapene
 • Avansert kunnskap i aktiv aldring, velferdsteknologi og/eller rehabilitering i et internasjonalt perspektiv
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer, utvikling av digitale læringsressurser/e-læring, samt god IKT-kompetanse
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne norsk/skandinavisk og engelsk grunnet arbeid på engelskspråklig mastergradsprogram
 • Pedagogisk kompetanse

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Internasjonal arbeidserfaring/internasjonalt nettverk er også ønskelig
 • Erfaring fra relevante forskings- og utviklingsprosjekt, samt erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet

Personlige egenskaper:

 • Er selvstendig, ansvarlig og viser initiativ
 • God formidlingsevne
 • Evne til nytenking, og interesse for og evner til å bidra til utvikling av bachelor- og masterprogram
 • Er positiv og har gode samarbeidsevner både med studenter, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Andre kvalifikasjoner:

 • Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra ansettelsesdato.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/ 1198

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder bachelor ergoterapi: Margaret Ljosnes Søvik, telefon 55 58 71 72

2) Fagseksjonsleder tverrfaglig master og EVU: Hanne Tuntland, telefon 55 58 78 39

3) Instituttleder Bjørg Hafslund, telefon 55 58 55 06

Søk stillingen