LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor innen regnskap

Søknadsfrist: 03.03.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 stillinger i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor innen regnskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Stillingene er knyttet til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdet regnskap. Det kan være aktuelt å ansette i 50% stilling.

Arbeidsstedet vil være Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som blir ansatt i stillingen skal undervise på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og undervise i fag som finansregnskap med analyse og fordypningskurs i regnskap. Til stillingen ligger også arbeidsoppgaver knyttet til veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver, og fagutvikling knyttet til fagområdet regnskap.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi søker en person som har solid teoretisk og praktisk kompetanse innenfor finansregnskap.

Formell utdanning og kompetanse:

 • For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om PhD-grad innenfor et fagområde som er relevant for den utlyste stillingen.
 • For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning mastergrad. Typisk relevant mastergrad er mastergrad innenfor regnskap og revisjon, men også andre profiler kan være aktuelle.
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen 
 • Kandidaten må ha god kompetanse på norsk regnskapsregulering. Det er en fordel om kandidaten har kjennskap til norske skatteregler og til regulering av regnskapsførerprofesjonen.
 • Det kreves videre relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet finansregnskap, for eksempel som utøvende statsautorisert revisor, eller i annen stilling i revisjons- eller regnskapsbransjen eller fra utøvelse som controller.
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, og interesse for undervisning tillegges vekt.
 • Undervisningsspråket er norsk.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til å ta initiativ og engasjement.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen blir lønnet etter Statens lønsregulativ i stillingskode 1011, førsteamanuensis / 1198, førstelektor / 1008, høyskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønn etter avtale.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Nina Paarup Michelsen, tlf: 55 58 55 94

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS