Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - Fakultet for helse-og sosialvitskap

Søknadsfrist: 12.08.2021

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 580 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfagleg internasjonalt studium i Healthy aging and rehabilitation. Fra høsten 2020 blir masterstudium i kunnskapsbasert praksis del av studietilbudet ved instituttet. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er ein viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor innen fagområdet kunnskapsbasert praksis ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen (vikariatet) er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, fagseksjon kunnskapsbasert praksis ved Campus Bergen, i perioden 01.08.2021 - 30.06.2022.

Det er ledig et 100% vikariat, men stillingen kan deles i to 50% vikariater.

Stillingen er i hovedsak knyttet til masterutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsefag, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • undervisning, veiledning, sensur og evaluering innen emner knyttet til fagseksjonens studieprogram
 • bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar
 • forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde kunnskapsbasert praksis
 • delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til utvikling og kvalitetssikring av digitale læringsressurser

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • for tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen fag med relevans for fagområdet kunnskapsbasert praksis
 • for tilsetting som høgskolelektor er det fortrinnsvis krav om mastergrad i kunnskapsbasert praksis. Annen relevant mastergrad kan vurderes dersom søker kan dokumentere god kompetanse i kunnskapsbasert praksis gjennom faglig fordypning eller erfaring.
 • erfaring med og kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid i høyere utdanning
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på engelsk og på norsk (eller skandinavisk språk)
 • god IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • grunnutdanning i helsefag
 • kunnskap og erfaring fra digitale undervisningsformer
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet og høgskole, helst på masternivå
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og ansvarlig
 • positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • god evne til formidling
 • engasjert og strukturert
 • fleksibel og ønsker å lære noe nytt
 • kreativ og løsningsorientert
 • trives godt med studentarbeid
 • engasjement og interesse for faglig utvikling

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Nina Rydland Olsen, tlf. 55 58 56 08

2) Instituttleder Bjørg Hafslund, tlf. 55 58 55 06

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS