LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis i fagområde - Spillteknologi

Søknadsfrist: 01.07.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være med å forme fremtiden i et fremoverlent, kreativt og tverrfaglig miljø har du nå muligheten til å bli en del av vårt team.

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi har ledig stilling som førsteamanuensis i fagområde

Om stillingen

Stillingen, som ligger under Institutt for Spillutdanninger, Spillskolen, er midlertidig for 3 år med mulighet for fast ansettelse.

Ansvar og oppgaver

 • Forskningsarbeid innenfor spillteknologi og simulering og/eller XR
 • Undervisning og veiledning av studenter på BA og MA nivå innenfor programmering, 3D-programmering, spillmotorarkitektur, programmering for VR, AR og AI for spill- og XR-utvikling
 • Aktiv involvering I pensum- og studieprogramevalueringer og endringer.
 • Ta del i kvalitetsutvikling på instituttet og fakultetet
 • Formidling av FoU
 • Andre relevante oppgaver kan komme til, som for eksempel etter- og videreutdanningkurs, prosjekter, med mer.

Om fakultetet og institutt for spillutdanninger

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Institutt for Spillutdanninger, Spillskolen er en del av Høgskolen i Innlandet. Vårt institutt ligger i Hamar, Norge, nær den vakre innsjøen Mjøsa, og er koblet til et bransjestandard studio for bevegelse og et moderne VR-senter.

Spillskolen har 27 entusiastiske ansatte støttet av en fakultetsadministrasjon og et økende antall kontraktansatte. Det er et internasjonalt og tverrfaglig miljø. Vi har en internasjonal visjon og setter studentene i hjertet av det vi gjør. Vi tilbyr bransjefokuserte kurs innen spillteknologi og simulering, animasjon og spillrelatert digital kunst, virtuell og utvidet virkelighet og gamification. Instituttet har rundt 300 studenter fordelt på BA i spillteknologi og simulering, BA i animasjon og digital kunst og videreutdanning i VR og AR. Flere utdanningsprogram er under utvikling.

Vi oppfordrer til en tverrfaglig tilnærming med vekt på industristandarder og profesjonell praksis for å forberede studentene for omfattende samarbeidsproduksjoner. I tillegg til utdanning spiller Spillskolen en viktig rolle i å fremme et smidig spillfellesskap gjennom sine arrangementer og aktiviteter. Disse inkluderer Global Game Jam Hamar, som tiltrekker seg over 250 deltakere. Det er også en levende utveksling med mange lokale indiespill startups som har sine røtter i utdanningsprogrammene våre.

VR / AR og spillselskaper er viktige for utviklingen av regionen. Høgskolen får betydelig støtte fra lokale og regionale myndigheter så vel som private selskaper. I mai 2018 åpnet høgskolen sammen med offentlig og privat sektor PARK, et interaktivt digitalt senter for VR, digital kunnskapsoverføring og bevegelsesopptak.

Les mer om oss her: Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi Institutt for Spillutdanninger - Spillskolen.

Kontakt

 • Instituttleder Marit Berg Strandvik, Tel: 62517784, Mob: 91555773, e-post: [email protected]
 • Undervisningsleder Bård Gunnerud, Tel. 62517236, Mob: 90709147, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Utdanning/fagkompetanse

 • Førstekompetanse i informatikk, spillutvikling (teknologi) eller relaterte områder innenfor teknologi er påkrevd
 • Mastergrad i informatikk, spillmotorarkitektur, systemutvikling (programmering) eller relaterte områder er påkrevd.

Pedagogisk kompetanse

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende.

Erfaringskompetanse

 • Kunnskap om programmering, spillmotorarkitektur, matematikk, 3D-programmering er påkrevd.
 • Tidligere undervisningserfaring fra høyere utdanning innenfor informatikk, spillutvikling/teknologi eller relaterte områder er påkrevd
 • Kunnskap om XR-teknologi er ønskelig
 • Erfaring fra industri-prosjekter er ønskelig
 • Erfaring fra og kunnskap om spillindustrien er ønskelig

Personlig kompetanse

Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt, spesielt selvstendighet, relasjonelle og kommunikative ferdigheter, god formidlingsevne.

IKT-kompetanse

Særdeles gode IT-kunnskaper, en bred kompetanse.

Språk

Søkeren må beherske norsk, engelsk eller annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • Publikasjonsliste
 • Arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1198 FØRSTELEKTOR eller 1011 FØRSTEAMANUENSIS i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS